PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cauda-equinasyndroom na epidurale steroïdinjecties: verwikkeling of natuurlijk verloop van lumbale discushernia?
Author(s): MESTRUM R, VANDEVENNE J, PEUSKENS D, PARIZEL PM, VAN ZUNDERT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 703-706
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001220

Abstract :
Een 28-jarige patiënt met recidiverende subacute lumbo-ischialgie ten gevolge van een lumbale discushernia wordt naar een pijncentrum verwezen voor lumbale epidurale steroïdinfiltraties. Het klinisch-neurologische beeld varieert en een week na de tweede infiltratie treedt er gevoelloosheid op in het perineum, samen met erectiele disfunctie en een minder controleerbare mictie. De diagnose van een cauda-equinasyndroom (CES) wordt uiteindelijk gesteld, gevolgd door een urgente chirurgische decompressie. Postoperatief bestonden er weinig restklachten van een verminderd gevoel in de genitale regio.
Het klinische verloop, de technische beeldvorming, het ziekte-inzicht, de patiëntenscreening en de patiëntenopvolging, alsook het beleid worden verder besproken.

Cauda equina syndrome after epidural steroid injections: complication or natural course of lumbar disc herniation?
A 28-year-old male patient suffering from subacute low back pain and sciatica due to a lumbar disc herniation was referred to a pain centre for lumbar epidural steroid infiltrations. Still, the clinical neurologic picture evolved and a week after the second infiltration, numbness in the perineum emerged, accompanied by erectile dysfunction and a less controllable miction. Ultimately, the diagnosis of a cauda equina syndrome (CES) was made and followed by urgent surgical decompression. Postoperatively, only a diminished sense in the genital region remained.
The clinical course of a CES, the radiographic imaging, the understanding of the disease, the importance of patient screening and follow-up, as well as the policy are discussed.

download article
3.81.28.94.