PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acinair carcinoom van de pancreas geassocieerd met een subcutane panniculitis: gevalsbespreking en literatuuroverzicht
Author(s): HILDERSON I, BULTÉ K, PONETTE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 711-714
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001222

Abstract :
Pancreatische panniculitis uit zich klinisch als subcutane noduli die voornamelijk op de onderste ledematen gelokaliseerd zijn. Behalve de huid kan ook ander vetrijk weefsel, zoals het omentum, aangetast zijn. Verder kan de aandoening gepaard gaan met een polyarteriitis veroorzaakt door intraosseuze vetnecrose. Dit syndroom is een zeldzame uiting van een onderliggende aandoening van de pancreas en komt het meest voor bij acute of chronische pancreatitis en pancreascarcinoom. De diagnose wordt eerst klinisch vermoed en daarna histopathologisch bevestigd. De pathogenese is nog niet geheel duidelijk, maar men veronderstelt dat de massieve vrijstelling van pancreasenzymen centraal staat. Als behandeling moet men het onderliggende pancreaslijden aanpakken.

Panniculitis associated with an acinar cell carcinoma of the pancreas
Pancreatic panniculitis is a rare disease. Necrosis of fat in the panniculus and other distant foci, such as joints, occurs in the presence of pancreatic diseases such as pancreatic carcinoma as well as acute and chronic pancreatitis. The pathogenesis is not fully understood, but high amounts of pancreatic enzymes in the blood play a central role.
The medical history of a 79-year-old male patient with an acinar cell carcinoma of the pancreas is reported. He presented erythematous, subcutaneous nodules located on both legs. High serum lipase levels did occur as well. The screening for metastases revealed liver metastases.
Pancreatic panniculitis may be the first manifestation of underlying pancreas metastases. In a patient with a history of acinar cell carcinoma of the pancreas, the occurrence of subcutaneous nodules of the legs should raise suspicion on the presence of metastatic disease.

download article
3.81.28.94.