PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Dislocatie van een percutane endoscopische gastrostomiesonde in het maag-darmstelsel
Author(s): BOEYKENS K, NAESSENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 715-716
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001223

Abstract :
Een man werd op de spoedgevallendienst opgenomen nadat hij de uitwendige onderdelen van zijn gastrostomiesonde had verwijderd, waardoor de sonde spontaan in het maagdarmstelsel was gemigreerd. Bij een gastroduodenoscopie kon de sonde echter niet meer gevisualiseerd worden. Uit vrees voor een obstructie of een perforatie werden dagelijks radiologische controles uitgevoerd. Laxativa werden toegediend om de darmperistaltiek te bevorderen. Na een week bevond de sonde zich in het rectum waarna ze manueel werd verwijderd.

Complete migration of a gastrostomy tube in the gastrointestinal tract
This manuscript describes the medical history of a male patient whose gastrostomy tube completely migrated into the gastrointestinal tract after being dismantled by the patient himself.
A gastroscopy on admission revealed that the tube had already passed the angle of Treitz. The patient was treated conservatively with daily X-rays and laxatives. To be prepared in case of an urgent laparotomy due to perforation or obstruction, his anticoagulation therapy was preliminarily stopped and his prothrombin time (PT) corrected. On day 5, an X-ray revealed that the tube was positioned in the rectum together with a fecaloma. After a clysma and a rectal toucher, both the tube and the fecaloma migrated outwards on day 7.

download article
34.239.175.196.