PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Levensbedreigende urgenties in de thoracale oncologie
Author(s): LYPHOUT C, BERTRAND P, BOUCKAERT B, DE MUYNCK P, DEMEDTS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 724-730
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001226

Abstract :
Longkanker is wereldwijd de hoofdoorzaak van alle overlijdens gerelateerd aan kanker, met in België ruim 6.100 overlijdens per jaar. In de meerderheid van de gevallen dient de ziekte zich aan in een gevorderd stadium. De eerste manifestaties van de ziekte kunnen zich soms voordoen als levensbedreigend, waarbij dringende interventie noodzakelijk is. Zo zijn massieve pleuravochtuitstorting, belangrijke hemoptoë, centrale luchtwegobstructie en het vena-cava-superiorsyndroom (VCSS) klinische aandoeningen die een snelle herkenning en behandeling vereisen. In dit artikel wordt getracht de symptomatologie en de praktische aanpak van deze pneumologische urgenties te schetsen. Verwikkelingen van extrathoracale metastasering en van de behandeling van longcarcinomen werden niet opgenomen in dit artikel.

Life threatening emergencies in thoracic oncology
Worldwide, lung cancer remains the main cause of mortality related to cancer, amounting to 6.000 deaths per year in Belgium. The majority of the patients are diagnosed in an advanced stadium. Its first manifestations may be life-threatening, thus requiring urgent intervention. They include massive pleural effusion, important hemoptysis, central airway obstruction and superior vena cava syndrome, calling for an urgent recognition and treatment.
This manuscript intends to describe the symptoms of these pulmonary emergencies, as well as the action to be taken. Complications of extra-thoracic metastases and treatment of lung cancer are not discussed.

download article
34.239.175.196.