PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapeutische mogelijkheden bij myeloproliferatieve aandoeningen
Author(s): DEVOS T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 735-738
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001228

Abstract :
De razendsnelle evolutie in de behandeling van de myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) kenmerkt zich vooral door de invoering van doelgerichte moleculaire therapieën. Voor chronische myeloïde leukemie(CML)-patiënten heeft dit geleid tot spectaculair verbeterde overlevingscijfers en ondertussen zijn reeds verschillende tyrosinekinaseremmers op de markt. Aan myelofibrosepatiënten worden momenteel niet-selectieve remmers van het JAK-STAT-pathway toegediend in studieverband. Deze medicatie vermindert vooral de hinderlijke symptomen met als meest opvallende effecten een snelle volumereductie van de milt, een vermindering van nachtzweten en botpijnen en een verbeterde eetlust. Momenteel is het nog te vroeg om besluiten te trekken over het effect van JAK-remmers op de overleving van myelofibrosepatiënten. De zoektocht naar een JAK-remmer met een meer selectief effect op de V617F JAK2-mutatie blijft open. Ook in geselecteerde groepen van polycythaemia vera (PV)-patiënten en patiënten met essentiële trombocytose (ET) is mogelijks een rol weggelegd voor deze JAK-remmers.

Therapeutic options in myeloproliferative neoplasias
Over the last years a fast evolution occurred in the treatment of myeloproliferative neoplasias (MPN). This evolution is characterized by the introduction of targeted molecular therapies. For chronic myeloid leukemia (CML) patients this had lead to spectacularly improved survival and at the same time, several tyrosine kinase inhibitors have become available. Non-selective JAK-STAT pathway inhibitors are currently studied in several trials in myelofibrosis patients. One accomplished phase 3 trial shows improvement of symptoms in these patients (spleen volume reduction, reduction of night sweating and bone pains), but it is too early to draw conclusions about the effect of the JAK inhibitors on survival. Finally, JAK inhibitors could play a role in the treatment of polycythaemia vera (PV) and essential thrombocythaemia (ET) patients.

download article
3.81.28.94.