PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Contraceptie en veilig ouderschap in een globaliserende wereld
Author(s): SPITZ B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 24   Date: 2012   
Pages: 1169-1171
DOI: 10.2143/TVG.68.24.2001300

Abstract :
Veilig ouderschap in een leefbare wereld is een grondrecht voor ieder mens, waar ook ter wereld. Anno 2012 is dat beeld nog veraf. Bij het realiseren van deze doelstelling speelt de beschikbaarheid van diensten voor zowel kwaliteitsvolle familieplanning als moeder- en kindzorg een cruciale rol. Het gelijktijdig inzetten op deze gezondheidsaspecten leidt tot belangrijke samenwerkingen: € 1 geïnvesteerd in familieplanning spaart € 1,4 in moeder- en kindzorg; met € 74 redt men één gezond levensjaar. Een budget in de grootorde van de besparingsmaatregelen van de Belgische regering in het budget voor 2012 kan miljoenen levens redden.

Family planning and maternal health in a global world
Safe parenting in a livable world is a fundamental right for every human being, anywhere on earth. Anno 2012, this objective can hardly be reached. The availability of high-quality family planning, as well as maternal and newborn health services plays a crucial role in realizing this goal. Investing simultaneously in all domains leads to important synergies. € 1 invested in family planning saves € 1.4 in maternal and newborn health costs; the average
cost of saving one “disability-adjusted life year” (DALY) amounts to € 74.
Resources with a similar magnitude as the cutback measures of the Belgian government in the state budget of 2012 may save millions of lives.

download article
3.90.207.89.