PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Migraine: een update
Author(s): PAEMELEIRE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 7   Date: 2013   
Pages: 319-323
DOI: 10.2143/TVG.69.07.2001362

Abstract :
Migraine is de duurste neurologische aandoening in Europa en gaat, naast persoonlijk leed, ook gepaard met een grote socio-economische impact. De behandeling van migraine is drastisch veranderd sinds de introductie van de triptanen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Er zijn meerdere preventieve behandelingsmogelijkheden voor migraine, die in hoofdzaak overgekomen zijn uit andere toepassingsdomeinen, zoals bepaalde bètablokkers en anti-epileptica.
Er moet nog heel wat werk verricht worden om de behandeling van migraine met de beschikbare middelen te optimaliseren. Studies leren dat patiënten nog onvoldoende toegang hebben tot preventieve behandelingen voor migraine en tot triptanen. Er is toenemende aandacht voor het probleem van “medication-overuse head­ache” (MOH), hetgeen kan optreden bij overgebruik van elk type van acute behandeling voor hoofdpijn.
Men erkent nu ook chronische migraine als aandoening, maar de behandelingsmogelijkheden zijn daarbij beperkt onderzocht aangezien patiënten met chronische hoofdpijn (gedefinieerd als meer dan vijftien hoofdpijndagen per maand) meestal uitgesloten werden uit klinische studies.
Vandaag zijn de op evidentie gebaseerde behandelingsmogelijkheden van chronische migraine beperkt tot topiramaat en meer recent botulinetoxine, beide met een bescheiden effect boven een placebo. Een multidisciplinaire benadering is vaak aangewezen bij chronische migraine wegens bijvoorbeeld een comorbide depressie of angststoornissen, alsook het overgebruik van acute medicatie.

Migraine: an update
Migraine remains the most expensive neurological disorder in Europe. Apart from the individual suffering, migraine exerts an important socio-economic impact. Its treatment has been revolutionized with the introduction of the triptans in the 1990s. Several preventive treatment options are available, mainly emerging from other domains, such as some beta-blockers and anti-epileptic drugs.
Migraine management with the currently available therapies could be optimized. Studies suggest that patients with migraine have an insufficient access to a preventive treatment or triptans. The awareness of “medication-overuse headache” (MOH) increases as a complication of the immoderate use of any type of acute headache treatment.
Chronic migraine has recently gained a separate classification status, but the treatment options remain limited as patients with a chronic headache (defined as a headache for more than fifteen days per month) are usually excluded from clinical trials.
The current evidence-based treatment options for chronic migraine are limited to topiramate and onabotulinumtoxin A, both with a modest effect over a placebo. Chronic migraine often requires a multidisciplinary management to address a comorbid depression and anxiety, as well as medication overuse.

download article
54.163.213.149.