PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Duodenale intra-epitheliale lymfocytose: diagnostiek
Author(s): CASTELEYN I, HIELE M, DE HERTOGH G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 7   Date: 2013   
Pages: 333-338
DOI: 10.2143/TVG.69.07.2001364

Abstract :
Bij 2,2% van de duodenale biopten wordt duodenale intra-epitheliale lymfocytose (DIL) vastgesteld. Differentiaaldiagnostisch moet er gedacht worden aan glutenenteropathie, maar ook aan infectieuze agentia, medicatiegebruik en auto-immuunaandoeningen. Uitsluiting van coeliakie is belangrijk, maar niet eenvoudig.
De globale klinische beoordeling vormt hierbij de hoeksteen, want de serologie heeft een beperkte plaats in de diagnostiek wegens de lage sensitiviteit bij milde mucosale aantasting. HLA-bepaling heeft enkel een negatief voorspellende waarde, maar kan nuttig zijn bij discordante bevindingen of bij twijfel over het klinische effect van een glutenvrij dieet.
De clinicus is diegene die de puzzel van histopathologie, serologie, kliniek en genetica kan oplossen en een definitief oordeel vellen over de diagnose van coeliakie. Vaak zal het opvolgen van de evolutie van de klachten over een verloop van tijd een belangrijk hulpmiddel zijn.

Duodenal intraepithelial lymphocytosis: diagnostic approach
Duodenal intraepithelial lymphocytosis (DIL) is diagnosed in 2.2% of all duodenal biopsies. Gluten-sensitive enteropathymay be possible, but the lymphocytosis may also be provoked by infectious agents, medication, food intolerance and auto­immune diseases.Exclusion of coeliac disease remains important, but not easy.
Assessment of the global clinical picture is fundamental. Serology has a limited role because of its low sensitivity in mild mucosal damage. HLA typing has merely a negative predictive value, but may be helpful in case of discordant findings or doubt concerning the clinical effect of a gluten-free diet. The clinician is the one who should solve the puzzle of histopathology, serology, and genetics and pass a final judgment concerning the diagnosis of coeliac disease. Follow-up of the evolution in due course is often an important tool.

download article
35.175.179.52.