PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nervus suprascapularis-neuropathie door een spinoglenoïdale cyste
Author(s): GHIJSELINGS S, VAN ISACKER T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 7   Date: 2013   
Pages: 348-351
DOI: 10.2143/TVG.69.07.2001367

Abstract :
Nervus suprascapularis-neuropathie is een zeldzame oorzaak van chronische schouderpijn. Wegens de specifieke anatomie is de zenuw kwetsbaar voor tractie en compressie in de suprascapulaire en de spino­glenoïdale notch. Spinoglenoïdale cysten zijn een vaak voorkomende oorzaak van zenuwcompressie en ontstaan ten gevolge van een labrumscheur. De diagnose wordt het best gesteld door middel van een artro-MRI, die toelaat om een geassocieerde pathologie, zoals labrumletsels en rotatorcuffrupturen, in het licht te stellen. Indien de klachten resistent zijn tegen conservatieve therapie, is een schouderartroscopie aangewezen. Hierbij is de behandeling van het oorzakelijke labrumletsel essentieel. Of een bijkomende decompressie van de cyste ook een therapeutisch voordeel oplevert, is nog onduidelijk. Bovendien houdt dit ook een zeker risico in op iatrogene zenuwschade. Om deze twee redenen verkiezen de auteurs de techniek beschreven door Tashjian, waarbij de cyste eerst geaspireerd wordt en het labrumletsel vervolgens hersteld.

Suprascapular nerve entrapment caused by a ganglion cyst of the spinoglenoidal notch
Suprascapular neuropathy is a rare cause of chronic shoulder pain. Due to its specific anatomy, the suprascapular nerve is vulnerable to traction and compression at the suprascapular and ­spinoglenoidal
notch. Ganglion cysts of the spinoglenoidal notch are caused by a labral tear and are a frequent cause of nerve entrapment. An arthro-MRI reveals the cyst and is capable of diagnosing associated lesions, such as a rotator cuff or labral tears.
When conservative treatment fails, arthroscopic labral repair remains the treatment of choice. It has not been revealed whether associated arthroscopic cyst decompression has a better clinical outcome; some concern may also exist about iatrogenic nerve injury. Due to these two reasons, it is preferred to aspirate the cyst under arthroscopic view and to perform a standard labral repair, a technique first described by Tashjian.

download article
54.198.246.164.