PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Problemen in de pediatrische gynaecologie: de rol van de kinderuroloog
Author(s): FAES J, VERGUTS J, BOGAERT G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 16   Date: 2013   
Pages: 780-783
DOI: 10.2143/TVG.69.16.2001441

Abstract :
Het domein van de kinderurologie behelst een brede waaier aan ziektebeelden, gaande van eerder banale en voorbijgaande problemen tot ontwikkelingsstoornissen met een ernstige invloed op het functioneren van het kind. Vooral de complexere aandoeningen, waaronder de stoornissen in de seksuele ontwikkeling en de afwijkingen binnen het extrofie-epispadiecomplex, maken snelle en accurate beslissingen in de diagnostiek en de behandeling noodzakelijk. Gezien de complexiteit van deze aandoeningen is ervaring in de aanpak ervan onontbeerlijk. Omdat er bij de hoger beschreven aandoeningen vaak verschillende orgaansystemen betrokken zijn, is ook een multidisciplinaire samenwerking vaak vereist.


Pediatric gynecology: which role plays the pediatric urologist?
The field of pediatric urology covers a wide variety of diseases, ranging from rather trivial and transient problems to developmental disorders with a serious impact on the functioning of the child.
Especially the disorders of sexual development (DSD) and those within the exstrophy-epispadias complex force doctors to make fast and accurate decisions in the diagnosis and the treatment. Given the complexity of these problems, experience in the approach remains crucial. Due to the frequent involvement of multiple organ systems, a multidisciplinary collaboration might be required as well.


download article
35.153.73.72.