PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cytomegalovirus-colitis bij exacerbatie van inflammatoire darmziekte: pathogene rol of merker van ernst?
Author(s): JACOBS A, VAN ASSCHE G, VAN OLMEN A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 17   Date: 2013   
Pages: 816-824
DOI: 10.2143/TVG.69.17.2001448

Abstract :
Een 57-jarige patiënte meldde zich op de dienst spoedgevallen met het klinische beeld van een opstoot van haar gekende colitis ulcerosa (CU). Het serologische onderzoek voor het cytomegalovirus (CMV) was positief, maar het immunohistochemische en het histopathologische onderzoek van het colonbiopt toonden afgezien van de tekenen van CU geen andere afwijkingen. Of het hier een klassieke opstoot van CU betrof met een niet-pathogene rol voor CMV dan wel CMV-colitis boven op de CU, was de hamvraag bij deze patiënte.
De combinatie van een klinisch ernstige exacerbatie samen met een CMV-positieve serologie, histopathologie en immunohistochemie lijkt een betrouwbare en doeltreffende basis voor de diagnosestelling van CMV-colitis. In de literatuur vindt men verschillende studies die beschrijven dat de prevalentie van CMV-colitis hoger ligt bij steroïdrefractaire patiënten met een inflammatoire darmziekte (“inflammatory bowel disease” – IBD) en dat zowel steroïdgebruik als steroïdresistentie risicofactoren hiervoor zijn. Ook het klinische verloop van patiënten met IBD met CMV-colitis is slechter dan bij deze zonder. Antivirale therapie oefent een gunstig effect uit op deze patiënten. Er bestaat hierover echter geen prospectief, gerandomiseerd onderzoek. Een goede behandeling voor CMV-colitis is ganciclovir, met foscarnet als waardig alternatief. Ten slotte moet een tijdelijke stopzetting van de immunosuppressiva ook overwogen worden.


Cytomegalovirus colitis with inflammatory bowel disease exacerbation: pathogenic role or marker of severity?
The medical history of a 57-year-old female patient is reported. She presented at the emergency department with an exacerbation of her previously diagnosed ulcerative colitis (UC). The serology revealed positive titers of the cytomegalovirus (CMV), but the immunohistochemistry and histopathology of the colonic biopsy disclosed no other abnormalities apart from signs of UC. The clinical dilemma associated with this case consisted in the exact pathogenic role of CMV: was this a classic flare of UC with signs of recent viral replication in the blood or aCMV colitis superimposed on the UC?
The combination of a clinically severe exacerbation along with a CMV-positive serology, histopathology and immunohistochemistry appears to be reliable evidence for the diagnosis of CMV colitis. From a literature search on the pathogenic role of CMV colitis, several studies were found showing that the prevalence of CMV colitis is higher in steroid-refractory patients with inflammatory bowel disease (IBD), and that both the steroids and the steroid resistance constitute risk factors. The outcome of patients with IBD and CMV colitis is also worse compared to that of patients without CMV colitis. Open-label evidence suggests that antiviral therapy is efficacious. The treatment of CMV colitis consists of ganciclovir or – as a second choice – foscarnet. Finally, a temporary interruption of the immunosuppressive medication should be considered.


download article
34.204.43.11.