PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chylothorax: hedendaagse aanpak
Author(s): BATEN E, DE LEERSNYDER J, CEULEMANS LJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 17   Date: 2013   
Pages: 825-832
DOI: 10.2143/TVG.69.17.2001449

Abstract :
Wegens de belangrijke immunologische en nutritionele weerslag kent een chylothorax een aanzienlijke mortaliteit, waardoor een tijdige en adequate behandeling aangewezen is. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie wordt er een behandelingsprotocol voorgesteld uitgaande van de hoeveelheid chylverlies en de algemene toestand van de patiënt. Bij een beperkt chylverlies tot 1 liter per dag wordt er het best een conservatief beleid gevoerd dat bestaat uit een vetarm dieet met middellangeketentriglyceriden (MLKT). Na een aanhoudend verlies van vijf dagen is een octreotide- of etilefrineassociatie aangewezen. Een intermediair chyllek (1 tot 1,5 liter per dag) moet initieel behandeld worden met totale parenterale nutritie (TPN), eventueel aangevuld met een pleurodese. Bij instabiele patiënten of patiënten die een oesofagectomie ondergingen, moet men, net zoals bij patiënten met een hoge chylstroom (> 1,5 liter per dag) of aanhoudend chylverlies (> 14 dagen), een heelkundige “en masse” ligatie van de ductus thoracicus uitvoeren teneinde bijkomende verwikkelingen te vermijden. In geselecteerde gevallen en in hiervoor uitgeruste centra kan tevens een percutane, ductale embolisatie overwogen worden.


Current management of chylothorax
Chylothorax is a rare but potentially fatal complication after thoracic surgery.
Based on a review of the literature and the amount of chylous leakage, a treatment protocol is proposed.
In a stable patient with a low-flow chylous output (< 1 liter per day), a closed chest tube drainage and a conservative approach consisting of a low-fat diet and medium-chain triglycerides are advised. If the chylous leak remains between 0.5 and 1 liter per day during five days, the association of octreotide or etilephrine is suggested.
In case of a medium-flow chylous output (1-1.5 liter per day), total parenteral nutrition is obligatory; if the chylous flow persists after three days, pleurodesis or the administration of octreotide is recommended.
In a chylothorax with a high-flow chylous output (> 1.5 liter per day), after five days of a medium-flow chylous output, after fourteen days of a low-flow chylous leak or in patients who underwent an oesophagectomy, surgical ligation of the thoracic duct is the preferred treatment option in order to prevent malnutrition and immunosuppression.


download article
35.153.73.72.