PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 47-jarige man met een prikkelhoest
Author(s): VANDUYFHUYS B, DE VOS M, CESMELI E, VANDERVOORT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 17   Date: 2013   
Pages: 836-839
DOI: 10.2143/TVG.69.17.2001451

Abstract :
Een 47-jarige man biedt zich aan met een chronische prikkelhoest. Zijn medische voorgeschiedenis vestigt de aandacht op een MRI van de hals in het kader van discartrose die een halscyste had aangetoond. De MRI van de hals toont een cystische structuur gelegen tegenaan de slokdarm met een afmeting van 3 × 4 × 7,7 cm met radiologische kenmerken passend bij een oesofageale duplicatie.
Oesofageale duplicaties zijn benigne, zeldzame congenitale afwijkingen die vroeg in de embryonale fase ontstaan. Duplicatiecysten zijn meestal een toevallige vondst op beeldvorming of een endoscopie. In vergelijking met andere lokalisaties van gastro-intestinale duplicaties worden patiënten met oesofageale duplicaties vaker symptomatisch. De typische symptomen zijn retrosternale pijn, dysfagie en respiratoire symptomen zoals een chronische hoest. De diagnose wordt meestal gesuggereerd door beeldvorming of een echo-endoscopie. In geval van twijfel is een histopathologisch onderzoek van de cyste noodzakelijk om de diagnose te bevestigen. De behandeling van symptomatische duplicatiecysten kan chirurgisch of endoscopisch zijn. In geval van een toevallige vondst van een asymptomatische cyste is een specifieke behandeling of opvolging niet noodzakelijk. Hoewel er enkele casussen van maligne ontaarding van duplicaties zijn beschreven, wordt een profylactische resectie van asymptomatische cysten niet aanbevolen.


A 47-year-old man with a tickling cough
The medical history of a 47-year-old man with a chronic tickling cough since several years is reported. An MRI revealed a cystic laesion adjacent to the esophageal wall, measuring 3 × 4 × 7.7 cm, with radiologic features compatible with an esophageal duplication cyst.
Esophageal duplications are benign and rare congenital anomalies arising during the early embryonic development. Generally, duplication cysts remain asymptomatic and are discovered incidentally on radio­logic imaging or an endoscopy. When compared to other localisations of gastro-intestinal duplications, esophageal duplications are more likely to cause symptoms. These include pain, dysphagia or respiratory symptoms, such as a chronic cough. The diagno­sis is based on radiologic and endoscopic ultrasound features. In case of doubt, a pathologic evaluation of the cyst is required to confirm the diagnosis.
The management of asymptomatic duplications is usually expectant. When symptomatic, duplications may be treated surgically or endoscopically. Malignant transformations have been documented in rare cases, although prospective studies evaluating the natural course of duplications are lacking.


download article
54.81.220.239.