PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hormonale anticonceptie anno 2013:visie van de clinicus
Author(s): DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 7   Date: 2014   
Pages: 347-353
DOI: 10.2143/TVG.70.07.2001583

Abstract :
Door de recente gegevens over het risico op veneuze en arteriële trombose bij pilgebruiksters is hormonale contraceptie opnieuw het onderwerp van discussie in nationale en internationale gezondheidsorganisaties. In mei 2013 werd er door het ministerie van Volksgezondheid een consensusvergadering gehouden over dit onderwerp. Niettegenstaande het gebruik op grote schaal gedurende tientallen jaren zijn er weinig solide literatuurgegevens om een houvast te bieden in de keuze van een hormonaal anticonceptivum. Dit artikel beschrijft een aantal praktische overwegingen en aanwijzingen over de toepassing van hormonale contraceptie. Inbegrepen zijn: de combinatiepil, de contraceptie met zuivere progestativa, het hormoonspiraaltje en de noodanticonceptie. Behalve de contraceptieve doeltreffendheid, de neveneffecten en de indicaties wordt er ook aandacht besteed aan de niet-contraceptieve voordelen van hormonale anticonceptie.


Hormonal contraception anno 2013:a clinician’s view
The thrombotic risk of hormonal contraception has been acknowledged for a long time, but recent data on the effect of combined oral contraceptives containing certain progestins have drawn the attention of the health authorities. Recently, a consensus meeting on this topic was held under the auspices of the Belgian Ministry of Health (May 2013). One of the
conclusions of this meeting was that, notwithstanding the year-long use of hormonal contraception, many if not most of the studies fail to comply with the highest standard of evidence-based medicine.
In this manuscript, recent literature data are discussed and some guidelines proposed with respect to combined hormonal contraception, progestogen-only contraception, the medicated intra-uterine device (IUD) and emergency contraception. Apart from discussing the contraceptive efficacy, the side effects and the indications, attention is also paid to the non-contraceptive benefits of hormonal contraception.


download article
54.221.145.174.