PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Borstkanker bij de man
Author(s): ENGELS R, MAKAR A, VERGAUWEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 7   Date: 2014   
Pages: 354-361
DOI: 10.2143/TVG.70.07.2001584

Abstract :
Borstkanker bij de man is een zelden voorkomende ziekte die relatief onbekend is bij de algemene bevolking. Hierdoor wordt de diagnose vaak in een later stadium van de ziekteprogressie gesteld, wat op zijn beurt de prognose beïnvloedt. Na correctie voor de leeftijd en het ziektestadium is de overleving voor mannelijke patiënten dezelfde als voor vrouwelijke. Belangrijke risicofactoren voor mannelijke borstkanker zijn testiculaire afwijkingen (cryptorchidie, orchitis, enz.), het syndroom van Klinefelter en familiale belasting (BRCA2-genmutatie). Wegens de afwezigheid van terminale lobuli is de overgrote meerderheid van de tumoren histopathologisch geclassificeerd als een ductaal carcinoom. De diagnostiek van mannelijke borstkanker loopt parallel met die van vrouwelijke borstkanker (borstonderzoek, beeldvorming en histopathologie). De behandeling van mannelijke borstkanker is in grote lijnen dezelfde als voor vrouwelijke borstkanker. Belangrijke verschillen zijn bij de chirurgische therapie de gemodificeerde radicale mastectomie als standaard en in een adjuvante setting is er heden nog geen plaats voor het gebruik van aromataseremmers.


Male breast cancer: overview
Male breast cancer is a relatively rare type of cancer with less public attention compared to female breast cancer. Since it is relatively unknown, the diagnosis is mostly made in a later stage of the disease, with an impact on the prognosis. The most important risk factors are testicular abnormalities (cryptorchidism, orchitis, etc.), the Klinefelter syndrome and BRCA2 gene mutation. Due to the absence of terminal lobules in the male breast, the most common histopathological type is ductal. The diagnostic methods for male breast cancer are similar to the available methods for female breast cancer (physical examination, imaging and histopathological confirmation). The therapeutic standards are extrapolated from those for female breast cancer and are mainly the same, except for the following: the standard surgical treatment is a modified radical mastectomy and there is currently no evidence for the use of aromatase inhibitors in male breast cancer.


download article
52.204.98.217.