PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multiparametrische prostaat-MRI:klinische toepassingen
Author(s): DE VISSCHERE P, OOSTERLINCK W, DE MEERLEER G, DECAESTECKER K, FONTEYNE V, LUMEN N, OST P, VILLEIRS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 7   Date: 2014   
Pages: 369-376
DOI: 10.2143/TVG.70.07.2001586

Abstract :
Een multiparametrische MRI (mpMRI) wordt steeds meer gebruikt in de diagnostische oppuntstelling van patiënten met stijgende PSA-waarden (PSA: prostaatspecifiek antigeen) of een abnormaal rectaal toucher. Bij een mpMRI worden morfologische T2-gewogen opnamen (T2W) gecombineerd met diffusiegewogen opnamen (DWI), een dynamisch contrastonderzoek (DCE) en een spectroscopie (MRSI). Met een mpMRI kan prostaatkanker efficiënter opgespoord worden door biopsieën uit te voeren op de verdachte zones gezien op de mpMRI of door een nodeloze biopsie te vermijden wanneer er geen afwijkingen gezien worden op de mpMRI. In dit laatste geval kan de mpMRI de keuze voor een actieve opvolging als therapie ondersteunen. Bij patiënten met een gekend prostaatcarcinoom kan een mpMRI een rol spelen in de lokale tumorstadiëring en het opsporen van een lokaal tumorrecidief na een behandeling. De waarde van de mpMRI ligt vooral in het opsporen en het uitsluiten van hooggradige, klinisch significante prostaattumoren, eerder dan in het opsporen en het uitsluiten van alle prostaattumoren.


Multiparametric prostate MRI: clinical applications
A multiparametric MRI (mpMRI) is used in the diagnostic workout of patients with elevated PSA values (PSA: prostate-specific antigen) or an abnormal digital rectal examination. In an mpMRI, morphological T2-weighted images (T2W) are combined with diffusion weighted imaging (DWI), dynamic contrast-enhanced imaging (DCE) and a spectroscopy (MRSI).
An mpMRI improves the detection of prostate cancer because it allows a targeted biopsy of suspicious lesions; it also avoids an unnecessary biopsy if the mpMRI does not reveal any suspicious lesion. In the latter case, the mpMRI may be in favor of active surveillance in patients with clinically insignificant tumors. An mpMRI is helpful for the local staging of prostate cancer as well as the detection of local recurrence in treated prostate cancer. The main value of an mpMRI is to detect and exclude high-grade prostate cancers, rather than all prostate cancers.


download article
35.175.179.52.