PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Antipsychotica voor gedragsproblemen bij dementie: evidentie versus de praktijk
Author(s): AZERMAI M, DECLERCQ T, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 855-860
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001662

Abstract :
“Dementiegerelateerde gedragsproblemen” is een overkoepelende term voor symptomen zoals ­agitatie, agressie, wanen, hallucinaties en depressie bij ouderen met dementie. Het gebruik van antipsychotica of neuroleptica voor gedragsproblemen bij dementie is dagelijkse praktijk, maar blijft omstreden.
In Belgische woonzorgcentra gebruikt één op drie bewoners (33%) antipsychotica, vaak langdurig (langer dan drie maanden). Antipsychotica zijn niet geregistreerd voor de behandeling van gedragsproblemen bij dementie. De evidentie toont een beperkte doeltreffendheid aan voor agressie en psychose. Het risico-batenprofiel bij ouderen is vaak ongunstig, met een risico op mortaliteit dat verder toeneemt bij chronisch gebruik (1% oversterfte per jaar). Bijgevolg moet het antipsychoticagebruik bij ouderen met dementie én gedragsproblemen individueel afgewogen worden. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad, alsook internationale richtlijnen wijzen op het waakzame gebruik van antipsychotica voor “dementiegerelateerde gedragsproblemen” bij ouderen met ­aandacht voor tijdelijk gebruik én afbouw.


The use of antipsychoticsfor behavioural and psychological symptoms of dementia:evidence versus clinical practice
The appropriateness of antipsychotic drugs for the treatment of Behavioural and Psychological Problems of Dementia (BPSD) is a controversial topic. Evidence suggests modest, ­limited efficacy within the broad BPSD spectrum, especially for severe aggression and psychosis. However, the risk-benefit profile in older people with dementia is often unfavorable, with an increased mortality risk that even further increases with chronic use (1% excess mortality per year). Therefore, international guidelines advise to minimize antipsychotic use in older people; to initiate antipsychotics only in severe distress after individual risk-benefit analysis; and to limit treatment duration with attempts of discontinuation.


download article
54.198.246.164.