PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Roken en rookstop bij psychiatrische patiënten
Author(s): BOUDREZ H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 861-873
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001663

Abstract :
De algemene rookprevalentie is de afgelopen decennia gedaald in België. Toch liggen de rookpercentages hoog bij specifieke subgroepen, zoals o.a. bij psychiatrische patiënten, met prevalenties tussen 40% en 70%. Roken is bij deze patiënten mee verantwoordelijk voor een hoge morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van kanker en cardiovasculaire pathologieën, alsook een levensverwachting die, mede ten gevolge van rookgerelateerde aandoeningen, 25 jaar lager ligt dan die van de algemene bevolking. Een aanpak van het rookgedrag in deze patiëntengroep kan daarom niet langer genegeerd worden.
Aan de hand van wetenschappelijke bevindingen wil het voorliggende artikel inzichten aanreiken over roken en stoppen met roken bij een psychiatrische patiëntengroep. Meer specifiek worden de volgende onderwerpen en vragen belicht: de rookprevalentie ten opzichte van de algemene bevolking, de dependentiekenmerken bij patiënten met een mentale stoornis, de associatie tussen roken en psychiatrische stoornissen en de eventuele causaliteit, de hypothesen om de eventuele associatie te verklaren, de motivatie en de bekwaamheid van psychiatrische patiënten om te stoppen met roken en het risico op een verslechtering van hun psychiatrische toestand, de psychotherapeutische en/of councelingprogramma’s die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van rookstopprogramma’s, de vraag of de bestaande farmacologische middelen die in de algemene bevolking worden gebruikt bij rookstop ook ingezet kunnen worden bij psychiatrische patiënten en wat er daarbij gekend is over de doeltreffendheid en de veiligheid.
De auteur heeft niet de bedoeling om een review, laat staan een meta-analyse te schrijven aan de hand van een volledig literatuuroverzicht, maar wel om de gangbare opvattingen over roken, rookstop en rookstopbehandelingen bij psychiatrische patiënten, zoals die momenteel verkondigd worden op het internationale en het wetenschappelijke forum, te verduidelijken.


Smoking and smoking cessation in psychiatric patients
Although the global smoking prevalence has generally decreased in Belgium, it remains high in psychiatric patients, being estimated between 40% and 70% and responsible for a high morbidity and mortality due to smoking-related diseases (such as cancer and cardiovascular pathologies). The life expectancy in this subgroup of patients is reduced by 25 years, partly caused by smoking. This observation cannot be neglected any longer and needs more attention in the treatment approaches.
This paper deals with smoking and its cessation in psychiatric patients. Several items are discussed: the smoking prevalence and the characteristics of dependence in patients with mental disorders, the association between smoking and psychiatric disorders as well as the hypothetical explanations, the patients’ motivation and capability to stop smoking, the risk of aggravating their psychiatric condition in case of a quit attempt, the counseling and psychological strategies for smoking cessation in psychiatric patients, and the usefulness, efficiency and safety of the existing pharmacological aids for smoking cessation. This paper presents the current insights in smoking, smoking cessation and treatment in psychiatric patients that are communicated and dealt with in the international and scientific settings.


download article
34.228.185.211.