PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Megaloblastic madness”
Author(s): MALFAIT T, COBBAERT K, DEEREN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 880-886
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001665

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 80-jarige, verwarde patiënte wordt beschreven. Zij werd aanvankelijk op de dienst spoedgevallen gezien door collega’s van de dienst orthopedie naar aanleiding van een accidentele val verwikkeld met een distale radiusfractuur met intra-articulaire uitloper en angulatie naar dorsaal. Aangezien zij diezelfde dag nog geopereerd zou worden, werd er een preoperatieve bloedname genomen, die zware hematologische stoornissen aantoonde. Uiteindelijk werd de diagnose gesteld van megaloblastaire anemie ten gevolge van een vitamine B12-­deficiëntie secundair aan chronische atrofische gastritis.
In dit manuscript wordt er dieper ingegaan op het klinische beeld, de diagnostiek en de mogelijke behandelingsopties van een vitamine B12-deficiëntie.


“Megaloblastic madness”
The medical history of a confused 80-year-old patient is reported. She was admitted to the emergency department due to an accidental fall complicated with a distal radius fracture. The same day, a surgical intervention was planned; a preoperative blood test revealed serious hematological anomalies with severe pancytopenia with macrocytic anemia and hemolytic parameters. Finally, the diagnosis of a megaloblastic anemia resulting from a vitamin B12 deficiency secondary to chronic atrophic gastritis was put forward.
This manuscript describes the clinical picture, diagnosis and possible treatment options of a vitamin B12 deficiency.


download article
54.163.213.149.