PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evaluatie van een versnelde registratie door het College voor Oncologie van gestationele trofoblastziektenin België
Author(s): HAN SN, VAN BELLE S, PEETERS M, GOFFIN F, VERBRUGGHE M, VERGOTE I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 895-901
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001667

Abstract :
Het Belgisch College voor Oncologie heeft tussen 2005 en 2008 een aantal versnelde registraties uitgevoerd van zeldzame tumoren waarvan de uitkomst op korte termijn ingeschat kan worden. Dit rapport beschrijft een retrospectieve studie die verricht werd om de incidentie, de behandeling en de uitkomst te registreren van vrouwen die behandeld werden voor een gestationele trofoblastziekte.
Er werden in totaal 174 patiënten uit 46 ziekenhuizen geregistreerd. De diagnose werd geregistreerd in 2005 (n = 109; 62,6%), 2006 (n = 54; 31%) en 2007 (n = 10; 5,7%). Er waren 129 (74,1%) patiënten met benigne en 45 (25,9%) patiënten met maligne gestationele trofoblastneoplasie (GTN). De algemene overleving was 100% bij vrouwen met een benigne gestationele trofoblastziekte en 97,8% (44/45) bij vrouwen met GTN. Het aantal patiënten behandeld per ziekenhuis varieerde van 1 tot 22 (gemiddeld 3,3; mediaan 2) voor de totale groep en van 0 tot 12 (gemiddeld 1,6; mediaan 1) voor de vrouwen met GTN, verspreid over drie jaar. Er is een geschatte onderrapportage van 43%.
Deze retrospectieve studie bevestigt dat GTN een zeldzame, zeer chemosensitieve ziekte is met goede overlevingskansen. Tevens wordt aangetoond dat er geen dekkende registratie was van gestationele trofoblastziekten in België. Een prospectieve Belgische registratie is gestart in 2012 (http://www.mole-chorio-bgog.eu/nl/).


Gestational trophoblastic disease in Belgium: retrospective registration study
The Belgian College of Oncology has performed a number of registrations over the years 2005-2008 on rare tumors of which the outcome could be evaluated after a limited follow-up period. This report describes a retrospective registration study of the incidence, treatment and outcome of women treated for gestational trophoblastic disease in Belgium.
In total, 174 patients from 46 hospitals were registered: 2005: n = 109 (62.6%), 2006: n = 54 (31%) and 2007: n = 10 (5.7%). 129 (74.1%) patients had a benign trophoblastic disease, with a survival rate of 100% after one year. 45 (25.9%) patients were treated for gestational trophoblastic neoplasia (GTN), with a survival rate of 97.8% (44/45). The median number of all patients treated per hospital was two (range: 1 to 22) per three years, and the median GTN treated per hospital was one (range: 0 to 12) per three years. Based on the general incidence rates, underreporting of the current study was estimated at 43%.
This retrospective study confirms that GTN is a rare, but chemosensitive malignancy that may be considered as a highly curable disease. Nevertheless, the registration method is not optimal. A prospective registration was initiated in 2012 in Belgium (http://www.mole-chorio-bgog.eu/nl/).


download article
18.215.161.19.