PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fertiliteitspreservatie bij de vrouw om medische en niet-medische redenen
Author(s): DE SUTTER P, DEMONIE M, VANAELST D, DHONT B, TILLEMAN K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 970-976
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001681

Abstract :
Door de betere behandeling van kanker overleven steeds meer patiënten. Een mogelijke bijwerking bij patiënten op reproductieve leeftijd is infertiliteit ten gevolge van de cytotoxische behandelingen. Om een volledig verlies aan fertiliteit te voorkomen, wordt er aan fertiliteitspreservatie gedaan. Een van de mogelijkheden, indien er voldoende tijd is en bij vrouwen ouder dan achttien jaar, is cryo­preservatie van eicellen door vitrificatie. Later kunnen deze eicellen gebruikt worden om door ­middel van intracytoplasmatische sperma-injectie (icsi) een zwangerschap tot stand te brengen. Indien het invriezen van eicellen niet kan, wordt er voorgesteld om ovarieel weefsel in te vriezen. Op tien jaar tijd werden wereldwijd achttien zwangerschappen bekomen na een orthotopische autotransplantatie van ingevroren en ontdooid ovarieel weefsel. In-vitromaturatie van menselijke primordiale follikels uit ingevroren ovarieel weefsel heeft tot op heden nog geen zwangerschappen opgeleverd bij de mens. Wegens de hoge doeltreffendheid van eicelvitrificatie wensen meer en meer vrouwen hun eicellen in te vriezen om hun vruchtbaarheid te bewaren voor later. Dit invriezen van eicellen om niet-medische redenen roept een aantal ethische vragen op, maar in de meeste buurlanden wordt het, net zoals in België, uitgevoerd. Tot slot heeft het invriezen van eicellen ook eicelbanking mogelijk gemaakt, waardoor de praktijk van eiceldonatie doeltreffender geworden is.


Fertility preservation in women for medical and non-medical reasons
Due to an improved treatment of cancer, an increasing number of patients survive. A potential complication in patients at a reproductive age is infertility due to cytotoxic treatments. In order to prevent total fertility loss, fertility preservation is proposed.
If sufficient time exists and in women older than eighteen years of age, oocyte cryopreservation by means of vitrification is one of the options. These oocytes can later be used to induce a pregnancy by means of intracytoplasmic sperm injection (ICSI). If egg freezing is impossible, one may choose to freeze ovarian tissue. In ten years’ time, only eighteen pregnancies worldwide have been obtained after orthotopic autotransplantation of frozen-thawed ovarian tissue. In vitro maturation of human primordial follicles from frozen ovarian tissue has not yet led to any pregnancies in humans. Because of the high efficiency of oocyte vitrification, more and more women wish to freeze their eggs in order to preserve their fertility for later. This egg freezing for non-medical reasons raises a number of ethical questions, but in Belgium, as in most neighbouring countries, it is performed. Finally, egg freezing has made it possible to bank oocytes. As a result, the practice of oocyte donation has become more efficient.


download article
3.84.139.101.