PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Genitale prolaps: prothesemateriaal gebruiken of herstel met lichaamseigen weefsel?
Author(s): EVERAERT K, GOESSAERT AS, HAMERLYNCK T, VAN DE PUTTE D, PATTYN P, WEYERS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 977-982
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001682

Abstract :
De basis van de werking van de continentiekliniek van het UZ Gent is verpleegkundig gestuurd. Patiënten melden zich aan met bepaalde symptomen en de continentieverpleegkundige beslist op basis hiervan welke artsen betrokken worden bij het verdere onderzoek en de behandeling van de patiënt.
De heelkundige behandeling van prolaps kan worden uitgevoerd door urologen, chirurgen en gynaecologen (eventueel samen in geval van een gecombineerde ingreep). Bepalend voor deze keuze zijn vaak de symptomen en de comorbiditeiten.
Het is duidelijk dat er geen eenduidige richtlijn mogelijk is die enkel gebaseerd is op evidentie. Ook de internationale richtlijnen schieten hierin tekort en zijn grotendeels gebaseerd op “expert opinions”. De wetenschappelijke autoriteiten hebben het moeilijk om goede en concrete richtlijnen op te stellen, maar anderzijds kan men ook niet verwachten van de patiënt dat hij beslist over de therapiemodaliteiten. Uitgaand van de eigen kunde en de evidentie moet de meest logische aanpak worden voorgesteld rekening houdend met de verwachtingen, de keuzes en de angsten van de patiënten. Er moet worden bepaald of er al dan niet prothesemateriaal wordt gebruikt, welke toegangsweg er toegepast zal worden en welke kosten en verwikkelingen dit kan meebrengen. In het UZ Gent wordt er daarom resoluut gekozen voor een schriftelijke “informed consent” van de patiënt.


Surgical management of urogenital prolapse: use of prosthetic material or native tissue repair?
The continence clinic of the University Hospital of Ghent (Belgium) is nurse- and symptom-driven. The pathway of care is based on the limited evidence available in the literature, international guidelines, expert opinions, as well as local experiences and habits. The patient must consent to the choice of surgery and the possible use of prosthetic material.


download article
54.81.220.239.