PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Participatie bevorderen door de toekenning van financiële, fiscale en sociale voordelen aan personen met een functioneringsbeperking
Author(s): JANSSENS X, DECUMAN S, DE KEYSER F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 1-8
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001760

Abstract :
De maatschappelijke visie op gezondheid is in de loop der jaren erg geëvolueerd. Onder impuls van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is men gezondheidsbeleving breder gaan zien. Dat leidde tot een meer holistische visie, geformuleerd door de WGO en weerspiegeld in de publicatie van de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF). Dit nieuwe denkkader benadrukt de samenhang tussen lichamelijke, geestelijke en sociale factoren, bijkomend beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren. Het is bruikbaar in de evaluatie van gezondheid en gezondheidsschade, maar evengoed in de ontwikkeling van nieuwe zorgmodellen, vooral voor chronische ziekten. Het model geeft ook aan dat gezondheidsverbetering niet alleen mogelijk is door strikt medische tussenkomsten. Ook andere factoren, waaronder externe, kunnen hefbomen vormen voor gezondheidsverbetering (voornamelijk inzake chronische gezondheidsbeperkingen).
Ook de overheid heeft meer en meer oog voor dit verruimde gezondheidsconcept, met de focus op participatie. Verschillende maatregelen werden getroffen om personen met een chronische ziekte of een functioneringsbeperking, alsook hun gezinnen, meer (financiële) draagkracht te geven zodat ze maximaal kunnen (blijven) deelnemen aan de verschillende aspecten van het leven. Deze bijdrage geeft een overzicht van de medicolegale referentiekaders die betrokken zijn bij de toekenning van financiële, fiscale en sociale voordelen, alsook van de voorwaarden en de inhoud van de belangrijkste voordelen en tegemoetkomingen.


Promotion of participation by means of financial, fiscal and social benefits to persons with a functional impairment
Over the years, society’s perception of health has evolved substantially. The World Health Organization (WHO) raised the awareness that health perception needed to be seen in a broader context. As a result, the WHO formulated a broader, more holistic vision of health, which is well reflected in the publication of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
This new conceptual framework emphasizes the reciprocal relationship between physical, mental and social factors, also considering personal and environmental factors. The WHO’s holistic model is useful for the evaluation of health and health damage, as well as for the development of new models of care, especially
for chronic diseases. The model also indicates that health improvement is not only to be achieved by strictly medical interventions correcting impairments in anatomy and bodily functions. Additional factors, including external factors, can also leverage health improvement, particularly in case of chronic health impairment.
The Belgian government is progressively adopting this expanded concept of health, which focuses on participation. Several support measures and provisions were created to provide additional (financial) resources for people with a chronic illness or a disability and their families, in order to ensure their maximal (continuation of) participation on various levels: professionally as well as in a family and social context.
This manuscript provides an overview of the agencies granting financial, fiscal and social benefits (medicolegal reference framework) and summarizes the conditions and content of the main benefits and allowances, including financial support measures, disease cost reduction measures, and tax and social bene­fits.


download article
52.204.98.217.