PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Herhaalde episoden van hypoglykemie bij een kind
Author(s): BRAAT E, BAERT J, VYNCKIER L, ALLIET G, VAN MOLHEM S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 9-11
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001761

Abstract :
Een zuigeling werd suf naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek wees op een hypoglykemie. Op de kinderafdeling waren er nadien nog herhaalde episoden van hypoglykemie zonder glucosurie of ketonurie. Een bloedafname toonde een gestegen insuline/C-peptideverhouding, kenmerkend voor exogeen insuline, waardoor de diagnose münchhausensyndroom “by proxy” kon worden gesteld en de nodige instanties verwittigd konden worden. Het münchhausensyndroom “by proxy” is een zeldzame, maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling waar we als arts steeds alert voor moeten zijn. Het is aangeraden om bij hyperinsulinemie steeds het C-­peptidegehalte te bepalen.


Repeated episodes of hypoglycemia in an infant
An infant with a decreased consciousness due to hypoglycemia, was brought to the emergency department. At the paediatric department, se­-veral episodes of hypoglycemia occurred despite
treatment. An increased insulin/C-peptide ratio coincided with the episodes of hypoglycemia, suggesting factitious hypoglycemia.
Münchausen by proxy is a relatively uncommon form of child maltreatment caused by a caregiver. Physicians need to have a high index of suspicion when faced with discrepancies between history, health and medical examination or illness that can not be explained. The insulin/C-peptide ratio should be assessed in all cases of hyperinsulinemic hypoglycemia.


download article
18.215.161.19.