PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Compressiesyndroom van de arteria poplitea
Author(s): BERGHEN C, BUCHE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 12-19
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001762

Abstract :
Aan de hand van een casus wordt in dit artikel een beknopte weergave gegeven van het compressiesyndroom van de arteria poplitea (“popliteal artery entrapment syndrome” – PAES). Dit syndroom is eerder zeldzaam en komt het vaakst voor bij jonge, sportieve personen zonder cardiovasculaire risicofactoren. Er bestaan twee typen: een variant met anatomische afwijkingen en een functionele variant zonder afwijkende anatomie. De symptomen variëren in functie van de graad van obstructie en adequaatheid van collaterale circulatie. De typische presentatie is die van een claudicatio intermittens. Het is belangrijk om een vroegtijdige diagnose te stellen zodat verwikkelingen zoals lidmaatverlies voorkomen kunnen worden.


Popliteal artery entrapment syndrome
The medical history of a 28-year-old male patient with a popliteal artery entrapment syndrome is reported and discussed. This rare syndrome is typically seen in young, athletic patients with no risk factors for atherosclerosis.
Two types of entrapment can occur: an anatomical and a functional variant. Symptoms may vary in function of the degree of obstruction and the adequacy of collateral circulation. Most frequently the patient presents with a claudicatio intermittens. It is important to establish an early diagnosis to prevent complications such as limb loss.


download article
18.212.243.191.