PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Extended”-spectrum-bètalactamase- en carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae: therapeutische aspecten
Author(s): WAUTERS J, PEETERMANS WE, LONTIE ML
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 46-50
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001768

Abstract :
ESBL-producerende (ESBL: “extended”-spectrum-bètalactamase) Enterobacteriaceae kunnen steeds behandeld worden met een carbapenem of, om maximaal carbapenemsparend te werken, naargelang van de indicatie, met fosfomycine, nitrofurantoïne, tigecycline of temocilline. Veel moeilijker is het om carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) te behandelen omdat hier het therapeutische arsenaal zeer beperkt is. Het is raadzaam om enkel infecties en geen kolonisatie met CPE te behandelen. Een beperkt antibioticagebruik zowel ambulant als in het ziekenhuis is zeker aangewezen. Bij een infectie met een CPE is het aangewezen om te starten met een combinatietherapie: een carbapenem met colistine en/of tigecycline. Een uitgebreid antibiogram met MIC-bepalingen (MIC: “minimal inhibitory concentration”) is nuttig en zolang de MIC voor meropenem ≤ 8/(16) mg/l is, blijft men het best een carbapenem in een hoge dosis en in combinatie gebruiken. Het oude antibioticum colistine wordt heel belangrijk omdat er weinig alternatieven zijn, vooral aangezien er de laatste jaren nagenoeg geen nieuwe antibiotica ontwikkeld werden.


Extended-spectrum beta-lactamase- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: therapeutic options
ESBL-producing (ESBL: extended-spectrum beta-lactamase) Enterobacteriaceae can be treated with a carbapenem or, to avoid the use of carbapenems and according to the indication, with fosfomycin, nitrofurantoin, tigecycline and temocillin. It is less easy to treat carbape­nemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) as the number of available drugs is limited. Only infections, but not colonisation with CPE should be treated. A prudent and restricted use of antibiotics for in- and outpatients is requested as well. An infection with a CPE has to be treated with a combination therapy: a carbapenem with colistin and/or tigecycline. A complete antibiogram with MIC-determinations (MIC: “minimal inhibitory concentration”) is very helpful. If the MIC of meropenem is ≤ 8/(16) mg/l, a high-dose carbapenem can still be used. The old antibiotic colistin is also very important because there are only a few alternatives.
The number of antibiotics developed during the last 20 years is limited. Most large pharmaceutical companies have reduced their antibiotic research program due to insufficient financial return. Many experts deplore this tragic evolution.


download article
34.204.43.11.