PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Opsporen van carbapenemasen: huidige methoden en epidemiologisch belang
Author(s): GLUPCZYNSKI Y, VERNELEN K, HUANG TD, LONTIE ML
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 51-56
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001769

Abstract :
Sinds een tiental jaren neemt de prevalentie van carbapenemresistente Enterobacteriaceae toe. Dit vormt een ernstige bedreiging voor een doeltreffende antibioticatherapie aangezien carbapenems een ultiem middel zijn bij onder meer de behandeling van Enterobacteriaceae met breedspectrumbètalactamasen (“extended”-spectrum-bètalactamasen – ESBL’s) (heden voornamelijk CTX-M). In België zijn meer dan 80% van de carbapenemasen bij Enterobacteriaceae (met als voornaamste species Klebsiella pneumoniae) OXA-48-enzymen. De OXA-48-producerende Enterobacteriaceae coproduceren in de meeste gevallen een ESBL van het type CTX-M. Ze zijn dus ook resistent tegen de cefalosporinen en gewoonlijk ook multiresistent tegen antibiotica (chinolonen, co-trimoxazol, aminoglycosiden, enz.). Ook temocilline is niet meer bruikbaar. Meestal blijven hoofdzakelijk tigecycline en colistine nog actief tegen deze kiemen. Er zijn nog veel vraagtekens met betrekking tot de carbapenemasen, zoals onder meer de optimale therapeutische aanpak. Het feit dat sinds 2012 Escherichia coli-stammen die het carbapenemase OXA-48 produceren meer en meer teruggevonden worden in de commensale flora en in de urine van niet-gehospitaliseerde patiënten, is enigszins verontrustend.


Screening of carbapenemase-producing isolates: current guidelines for laboratory detection and epidemiological importance
The prevalence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae has been increasing since the last ten years. This is a threat for an efficient antibiotherapy as carbapenems are the ultimate drugs for the treatment of Enterobacteriaceae with extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) (now mainly CTX-M). In Belgium, more than 80% of the carbapenemases among the Enterobacteriaceae are OXA-48 (main species: Klebsiella pneumoniae). In many cases, OXA-48-producing Enterobacteriaceae coproduce a CTX-M ESBL. They are also resistant to the cefalosporins and usually multiresistant to antibiotics (quinolones, co-trimoxazole, aminoglycosides, etc.). Temocillin has also become ineffective, and generally tigecycline and colistin still remain active against these bugs. Many questions about the carbapenemases remain unclear (e.g. the optimal therapeutic approach). It is worrisome that since 2012 many Escherichia coli with an OXA-48 carbapenemase are present in the commensal flora and in the urine of non-hospitalized patients.


download article
18.212.243.191.