PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Escherichia coli-ST131 en het plasmidegecodeerdeCTX-M-15-ESBL: pandemisch en multiresistent
Author(s): SAEGEMAN V, VAN MEENSEL B, LONTIE ML
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 57-60
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001770

Abstract :
Escherichia coli-ST131 (sequentietype 131) is nu pandemisch. Deze E. coli-kloon wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een plasmidegecodeerd bètalactamase, namelijk CTX-M-15, alsook multi­resistentie (tegen fluorochinolonen, co-trimoxazol, aminoglycosiden, enz.). Dit CTX-M-15-bètalactamase is een breedspectrumbètalactamase (“extended”-spectrum-bètalactamase of ESBL) dat de meeste bètalactamantibiotica inactiveert, inclusief de cefalosporinen van de derde en de vierde generatie, met uitzondering van carbapenems en temocilline.


Escherichia coli ST131 and plasmid-encoded CTX-M-15
Escherichia coli ST131 (sequence type 131) is pandemic now. This E. coli clone is characterized by the presence of a plasmid-encoded beta-lactamase (CTX-M-15) and multidrug resistance (to quinolones, co-trimoxazole, aminoglycosides, etc.). This CTX-M-15 beta-lactamase is a broad-spectrum beta-lactamase (extended-spectrum beta-lactamase or ESBL) that inactivates most beta-lactam antibiotics, including cephalosporins of the third and fourth generation, except for carbapenems and temocillin.


download article
54.81.220.239.