PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Infectiepreventie in een tijdperk van multidrugresistente micro-organismen
Author(s): SCHUERMANS A, SAEGEMAN V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 61-64
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001771

Abstract :
De opkomst van nieuwe multidrugresistente micro-organismen (MDRO’s), zoals carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE), roept ook de vraag op naar infectiepreventiemaatregelen en beheersing van de verspreiding ervan. Algemene principes zoals een correcte handhygiëne en een beperkt antibioticumgebruik zijn hierin zeer belangrijk. In het screeningsbeleid maakt men vaak een onderscheid tussen epidemische en niet-epidemische situaties. De decontaminatiemogelijkheden voor deze nieuwe MDRO’s zijn voorlopig beperkt. De aanpak vergt een gedegen ­quarantaine- en isolatiebeleid dat haalbaar is voor de zorginstelling en ondersteund wordt door het management.


Multidrug-resistant microorganisms: infection control
The emergence of multidrug-resistant microorganisms (MDROs), such as carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE), raises
the question of prevention and control of their spread.
General principles including hand hygiene and a restrictive usage of antimicrobials are important measures. For screening practices, one often makes a distinction between epidemic and non-epidemic situations. The current decontamination possibilities for these new MDROs are poor. A thorough quarantine and isolation strategy practicable for the healthcare institution and supported by the leadership has to be put in place.


download article
54.242.193.41.