PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Refractaire ascites bij patiënten met gevorderd leverlijden: behandelingsmogelijkheden
Author(s): GALLANT M, LALEMAN W, VERSLYPE C, CASSIMAN D, VAN DER MERWE S, VAN STEENBERGEN W, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 4   Date: 2015   
Pages: 232-236
DOI: 10.2143/TVG.71.04.2001797

Abstract :
Refractaire ascites vormt een ernstig probleem bij 10% van de patiënten met cirrose. Als zoutbeperking en een intensieve medicamenteuze therapie met de combinatie van spironolacton en een lisdiureticum onvoldoende soelaas brengen, is herhaalde paracentese nog steeds de standaardbehandeling, naast de implantatie van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) en een levertransplantatie in geselecteerde gevallen. De ontwikkeling van het veelbelovende satavaptan werd recent gestopt door een toename in de mortaliteit in een gecontroleerd fase 3-onderzoek. Het ALFA-pompsysteem (peritoneo-vesicale shunt) biedt misschien toekomstperspectieven voor de behandeling van sommige van deze patiënten.


Refractory ascites in patients with liver cirrhosis: therapeutic strategies
Refractory ascites is an important problem in 10% of the patients with liver cirrhosis and ascites. When salt restriction and intensive medical therapy (diuretics) are no longer effective, repetitive paracentesis remains the standard treatment of choice, besides a transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) and a liver transplantation in selected cases.
Recently, new modalities have been developed. Especially the ALPHA pump system is promising in the treatment of refractory ascites.


download article
3.84.139.101.