PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Herstel na ambulante NKO-heelkunde bij kinderen: systematische review
Author(s): VERBEECK F, HENS G, VANDER POORTEN V, LAUWERYNS J, ALLEGAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 272-283
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001805

Abstract :
Ook bij kinderen worden vaak ambulante ingrepen uitgevoerd, vooral in het neus-, keel- en oorgebied (NKO). Dergelijke interventies hebben een impact op het fysieke en emotionele welzijn van het kind en juiste informatie over het normale postoperatieve herstel is dus nodig. Het doel van deze systematische review is om het postoperatieve herstel bij kinderen na de meest voorkomende ambulante NKO-heelkunde (plaatsen van trommelvliesbuisjes, adenotomie en tonsillectomie) te beschrijven, evenals de gebruikte meetmethoden.
Het postoperatieve herstel duurt gemiddeld twaalf dagen na een tonsillectomie en drie dagen na een adenotomie. Het herstel na plaatsen van trommelvliesbuisjes duurt minder lang en is het minst ingrijpend. Pijn is het meest intens na een tonsillectomie gedurende de eerste drie postoperatieve dagen en blijft significant tot dag zeven. Andere ingreepgerelateerde aspecten van last die gemeld worden, zijn nausea en braken, problemen met eten en drinken, slaapstoornissen, gedragsveranderingen en emotionele belasting. De gebruikte meetmethoden om het herstel te registreren en kwantificeren zijn divers, met zelfrapportage door het kind als belangrijkste methode. Met behulp van het beschreven herstelpatroon kunnen hulpverleners ouders en kinderen juist informeren en waar mogelijk problemen voorkomen.


Recovery after outpatient ENT surgery in children: a systematic review
Also in children various surgical outpatient interventions are carried out, frequently in the area of ear, nose and throat (ENT). They bear a significant impact on the physical and emotional wellbeing of the child. Thus, adequate information about the average postoperative recovery is essential.
The purpose of this systematic review is to describe the postoperative recovery of children after most prevalent outpatient ENT surgery (myringotomy, adenoidectomy and tonsillectomy) and the available tools to register this recovery profile. To this end, four different search strategies were used. The database search was combined with the verification of related citations and the consultation of an expert. Finally, the reference lists of the so far included articles were checked. An assessment of the bias risk and the quality of the data collection was carried out based on systematic checklists. Recovery takes about twelve days after tonsillectomy and three days after adenoidectomy, being shorter and less intense after myringotomy. Pain is most severe after tonsillectomy during the first three days postoperatively and continues to be significant until day seven. Other reported expressions of discomfort are nausea and vomiting, problems with food and fluid intake, sleeping disorders, behavioral changes and emotional strain. Methods to record and quantify the postoperative recovery are diverse, self-report by the child constituting the most important one. By means of the described recovery pattern health care providers can inform parents and children appropriately and prevent possible problems.


download article
34.228.185.211.