PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Volwassenen met het syndroom van Klinefelter: psychische en psychiatrische moeilijkheden
Author(s): VANDERBRUGGEN N, VAN GEIT N, MATTHYS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 316-321
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001812

Abstract :
Aan de hand van de literatuur wordt er een beknopt overzicht geschetst van de psychische moeilijkheden waarmee mannen met het syndroom van Klinefelter (KS) te kampen kunnen hebben. Het specifieke cognitieve functioneren en de mogelijke invloed ervan op de sociale vaardigheden worden besproken. Verder wordt er ingegaan op vaak voorkomende temperamentstoornissen en op het voorkomen van psychopathologieën bij deze groep. Gezien het verhoogde risico op psychische en psychia­trische moeilijkheden wordt het belang van een screening bij jongens en mannen met KS aangehaald.


Adults with Klinefelter syndrome: psychological and psychiatric problems
By means of a literature search, a short overview of the mental difficulties of adults with Klinefelter syndrome (KS) is presented. The impact on the social skills due to the specific cognitive functioning and the temperament characteristics in this group are discussed. Common psychopathologies and possible screening options are also reviewed.


download article
34.228.185.211.