PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kinderen en adolescenten met het syndroom van Klinefelter: testosteronsubstitutie
Author(s): GIES I, DE SCHEPPER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 335-338
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001816

Abstract :
Het syndroom van Klinefelter (KS) is de meest voorkomende oorzaak van mannelijk hypogonadisme in de algemene bevolking. Vroegtijdige substitutie met testosteron wordt aangeraden bij volwassen hypogonadale mannen met KS om osteoporose, abdominale vetstapeling, een verminderde spierkracht en persisterende gynaecomastie te voorkomen of te corrigeren. Tot op heden is er echter onvoldoende evidentie beschikbaar over de optimale timing van deze testosteronsubstitutietherapie bij adolescenten met KS. Prospectieve gerandomiseerde studies zijn dus belangrijk om de noodzaak van vroegtijdige testosteronsubstitutie bij deze jonge patiënten na te gaan.


Children and adolescents with Klinefelter syndrome: testosterone substitution
Klinefelter syndrome (KS) is the most frequent cause of male hypogonadism in the general population. Early substitution with testosterone is suggested in hypogonadal adult men with KS in order to prevent or correct osteoporosis, abdominal fat deposition, muscle weakness and persistent gynaecomastia. So far, no clear evidence is available with regard to the optimal timing of the onset of testosterone replacement therapy (TRT) in adolescents with KS. Prospective randomized trials in adolescents with KS are thus warranted to establish the need for early testosterone substitution in this young population.


download article
3.227.254.12.