PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Oorlogen, rampen en nieren
Author(s): LAMEIRE N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 421-433
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001828

Abstract :
Deze bijdrage beschrijft de impact van oorlogsgeneeskunde op de geschiedenis van de nefrologie, zowel internationaal als meer lokaal op de evolutie van de nefrologische dienst van het Universitair Ziekenhuis te Gent. De medische ervaringen die werden opgedaan gedurende verschillende oorlogen hebben een invloed gehad op de definitie, het onderzoek en de klinische aspecten van acute nierschade, vroeger “acuut nierfalen” genoemd.
Dit artikel beschrijft ook de rol van “loopgravennefritis” die gedurende Wereldoorlog (WO) I en II vele militairen heeft getroffen en stelt de hypothese voorop dat deze aandoening door het toen nog onbekende hantavirus werd veroorzaakt.
De ervaring die vooral tijdens WO II werd opgedaan met het crushsyndroom heeft na verder onderzoek in de daarop volgende decennia o.m. geleid tot de oprichting van een “Renal Disaster Relief Task Force” (RDRTF) van de “International Society of Nephrology” (ISN). De leiding van deze organisatie berust nog steeds bij de Gentse nefrologische afdeling en is in samenwerking met Artsen zonder Grenzen reeds vele malen met succes tussengekomen bij grote rampen zoals aardbevingen, waar crushsyndroom met acuut nierfalen een gevreesde en vaak dodelijke verwikkeling is.


Wars, disasters and kidneys
This paper summarizes the impact of wars on the history of nephrology, both worldwide and in the nephrology division of the Ghent University Hospital. During several wars, medical experiences encountered during and in the immediate post war years had an influence on the definition, research and clinical aspects of acute kidney injury.
This paper also briefly describes the role of “trench nephritis” as observed both during World War I and II, supporting the hypothesis that many of the clinical cases suffering from this disease could have been due to hantavirus nephropathy.
Finally, the lessons learned from the experience with crush syndrome first observed in World War II and subsequently investigated over many decades, form the basis of the creation of the Renal Disaster Relief Task Force of the International Society of Nephrology. Over the last 15 years, this task force, organised and managed in the Ghent renal division, has successfully intervened in the prevention as well as the management of crush syndrome in numerous disaster situations, such as major earthquakes and hurricanes.


download article
54.163.213.149.