PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Opvliegers: een symptoomanalyse
Author(s): VERHAEGHE J, NEVEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 440-446
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001830

Abstract :
Opvliegers zijn warmtesensaties die “opvliegen” vanuit de sternale zone naar de hals en het hoofd. Ze kunnen geobjectiveerd worden door een meting van de huidconductantie rond het sternum. 60% tot 80% van de vrouwen in de middenjaren meldt opvliegers, vooral in de late menopauzale overgang en de vroege postmenopauze. Een abrupte iatrogene menopauze, bijvoorbeeld door een kankerbehandeling, is een majeure risicofactor. De duur van de symptomen is langer dan meestal wordt aangenomen: een niet-verwaarloosbare fractie van de vrouwen heeft langdurige symptomen (12% ≥ 10 jaar en 8% tot 9% ≥ 20 jaar na de menopauze). Centraal in de pathofysiologie staat een vernauwde thermoneutrale zone waarbij alledaagse thermogene triggers zorgen voor warmtevrijzetting door vasodilatatie en zweten. Recent onderzoek suggereert een rol voor hypothalamische peptiden, zoals neurokinine B. Opvliegers hebben een negatieve impact op de levenskwaliteit door hun associatie met een slechtere slaapkwaliteit en een lagere stemming. Ze verhogen de gezondheidskosten en ze verlagen de arbeidsproductiviteit. De impact is het grootst wanneer opvliegers en slaapdisfunctie samengaan.


Hot flashes: a symptom analysis
The authors believe that hot flashes should be approached clinically and functionally. Nighttime flashes are more bothersome than during daytime as they are associated with a worsened sleep quality. Hot flashes and a poor sleep quality are also associated with a lowered mood. Their symptoms, and particularly any combination of symptoms, cause significant suffering. They may also increase health care costs and reduce work productivity. Few care­givers are aware of the highly variable persistence of the symptoms: in 10-15% of women, symptoms persist for more than ten years after the menopause, and 8-9% of women in their seventies still have hot flashes. Lifestyle variables such as smoking, alcohol, a poor dietary quality and overweight, and perhaps caffeine and a low habitual physical activity modulate their severity and persistence.
Recent advances in pathophysiology confirm the role of the hypothalamus, and suggest a role for peptides such as neurokinin B. Yet other brain regions, such as the insula, are involved in the perception of the thermoregulatory stress and the subsequent response. The majority of hot flashes is associated with a small, but significant reduction of the brain blood flow, but there is no evidence of a more rapid cognitive decline.


download article
3.227.254.12.