PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het belang van externe kwaliteitscontroles voor verbetering van de kankerbiomerkerdiagnostiek in medische laboratoria
Author(s): TACK V, DEQUEKER EMC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 455-459
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001832

Abstract :
Na de diagnose van kanker moet er beslist worden over de meest doeltreffende therapie. Aangezien niet alle behandelingen optimaal zijn voor elke patiënt, wordt er meer en meer een persoonlijke aanpak gehanteerd. Aan de hand van de status van bepaalde biomerkers in het tumorgenoom wordt er een therapieplan opgesteld. Hiervoor is het van uiterst belang dat de kwaliteit in de medische laboratoria te allen tijde gewaarborgd wordt.
De “European Society of Pathology” (ESP) organiseert in samenwerking met de groep Biomedische Kwaliteitszorg van de KU Leuven op jaarlijkse basis externe kwaliteitscontroles (EQA’s) voor colon- en longkanker. Uit cijfers blijkt dat het aantal deelnemers daaraan jaarlijks stijgt en dat ook de gemiddelde successcores toenemen. Desalniettemin is nog steeds 30% van de deelnemers niet in staat om tien toegestuurde stalen correct te genotyperen. Door het educatieve karakter van EQA’s kunnen deze de laboratoria helpen om de kwaliteit van het diagnostische proces verder te optimaliseren.


The importance of external quality assessments for the improvement of oncology biomarker testing in medical laboratories
After the diagnosis of cancer, the most effective therapy plan must be designed. Not all targeted therapies are suitable for every patient and a more personalised approach must be established for each patient. According to the status of the biomarkers in the tumour genome, the best therapy must be selected, indicating that, for the patient’s sake, it is of the utmost importance that the quality of medical laboratories is continually assured.
The European Society of Pathology (ESP) organises, on a yearly basis and in cooperation
with the biomedical quality assurance group of the Catholic University of Leuven (Belgium), external quality assessments (EQAs) for colon and lung cancer. Numbers prove that there are more participants each year and that the average success scores increase. Nevertheless, still 30% of the participating laboratories is unable to correctly genotype ten sent samples. EQAs are educational and can help laboratories to optimise the quality of the diagnostic process.


download article
54.81.220.239.