PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: mag één glaasje?
Author(s): LANGEDOCK A, VAN MIEGHEM T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 12   Date: 2015   
Pages: 791-796
DOI: 10.2143/TVG.71.12.2001881

Abstract :
Alcohol is een wijd verspreide en toegankelijke drug met een teratogeen effect op het ongeboren kind. Aangezien alcohol doorheen de placentaire barrière diffundeert, heeft het een rechtstreekse invloed op de neurologische ontwikkeling van de foetus met gedragsstoornissen, mentale beperking en algemene neurologische disfunctie tot mogelijk gevolg. Ook de kans op obstetrische verwikkelingen zoals miskramen, groeiachterstand en preterme partus is toegenomen. Meer dan één op drie vrouwen drinkt alcohol tijdens de zwangerschap. De gevolgen lijken in de klinische praktijk gelukkig minder ernstig aangezien het meestal om kleine hoeveelheden alcohol gaat en dat langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden zeldzaam is.
In deze review wordt nagegaan wat de obstetrische en neuropsychologische gevolgen zijn van mild tot matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Hoewel er een duidelijk dosis-responseffect is, zowel voor de obstetrische als voor de neuropsychologische gevolgen, lijkt vooral het herhaald drinken van grote hoeveelheden alcohol tijdens de zwangerschap de risico’s op een slechte prognose te vergroten.
Daarom moet elke zwangere aangeraden worden om niet te drinken tijdens de zwangerschap, maar gerustgesteld wanneer dit drankgebruik beperkt blijft in frequentie, tijd en hoeveelheid.


Alcohol consumption during pregnancy: can we have just one drink?
Alcohol is a widespread and accessible drug with a teratogenic effect on the fetus. Since alcohol diffuses through the placental barrier, it exerts a direct effect on the neurological development of the fetus with behavioral disorders, mental disability and general neurological dysfunction as possible consequences. It also bears obstetric risks such as miscarriage, growth restriction and preterm delivery. Still, one in three women drink alcohol during pregnancy increasing the risk of fetal alcohol syndrome (FAS). Fortunately, the effects appear to be less serious in clinical practice since the majority of women consume only small quantities of alcohol and on isolated occasions.
This literature review assesses the relation between mild to moderate alcohol consumption during pregnancy and obstetric and neuropsychological outcomes. Although a clear dose-response effect for both obstetric and neuropsychological outcome occurs, mainly a continued exposure to high quantities of alcohol carries a high risk of a poor prognosis.
Therefore, every pregnant woman should be advised not to drink during pregnancy, but most women can be reassured when their alcohol use has been limited in frequency, time and quantity.


download article
35.153.73.72.