PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De aanbevolen screeningstest voor het stellen van de diagnose van een feochromocytoom
Author(s): STEVENS C, T’SJOEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 12   Date: 2015   
Pages: 818-822
DOI: 10.2143/TVG.71.12.2001884

Abstract :
Feochromocytomen zijn zeldzame, maar mogelijk gevaarlijke neuro-endocriene tumoren met een enorm variabele klinische presentatie. Nog te vaak wordt de diagnose gemist of laattijdig ontdekt. Gezien de mogelijke dramatische gevolgen en de goede prognose na een behandeling is het vroegtijdig stellen van de diagnose met een geschikte screeningstest cruciaal. Momenteel gaat de voorkeur uit naar het bepalen van de gefractioneerde metanefrinen, inclusief methoxytyramine, via een plasmatest of een 24-uursurinecollectie. Men kan, gezien de lagere kans op fout-positieve resultaten, stellen dat de 24-uursurinecollectie de voorkeur krijgt als screeningstest, behalve bij chronische nierinsufficiëntie (glomerulairefiltratiesnelheid (GFR) < 30 ml/min) en bij kinderen. Een feochromocytoom kan uitgesloten worden bij symptomatische patiënten met een resultaat gelegen binnen de referentiewaarden. Bij randverhoogde waarden moet men mogelijke oorzaken van fout-positieve resultaten uitsluiten. Het parallel aanvragen van biochemische testen kan verdedigd worden bij een screening naar hereditaire feochromocytomen of bij de uitwerking van adrenale incidentalomen.


The recommended screening test to diagnose a pheochromocytoma
Pheochromocytomas are rare but potentially dangerous neuroendocrine tumors with a highly variable clinical presentation. Often, pheo­chromocytomas are either undiagnosed or experience a long diagnostic delay. Since the consequences could be dramatic and a surgical resection generally induces health improvement, it is essential to diagnose pheochromocytomas in an early stage with an appropriate diagnostic screening test. The recommended screening test is the measurement of fractionated metanephrines and methoxytyramine in a plasma sample or a 24-hour urine collection. Due to a lower rate of false-positive results, the urine collection is preferred as a first screening test, except for patients with chronic renal failure (glomerular filtration rate (GFR) < 30 ml/min) and children.
Pheochromocytomas can be excluded in symptomatic patients with test results within the reference range. When the test results indicate borderline elevations, possible sources of false-positive test results should be considered. Parallel testing may be justified when screening for hereditary pheochromocytomas or in working out adrenal incidentalomas.


download article
54.81.220.239.