PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gecompenseerde metabole acidose op medicamenteuze basis
Author(s): BOSTEELS C, RUBENS R, DEROM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1110-1114
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001935

Abstract :
Een 35-jarige patiënte raadpleegt de dienst longziekten wegens aanhoudende dyspneu na het doormaken van een griepachtig syndroom een drietal maanden voordien. De voorgeschiedenis toont onvolledige spastische quadriplegie, waardoor de patiënte rolstoelgebonden is. Twee jaar eerder werd de diagnose van diabetes mellitus type 2 gesteld, waarvoor 850 mg metformine driemaal daags werd opgestart. Op basis van een capillaire bloedgasanalyse, een toegenomen “anion gap”, een gestegen lactaat en de inname van metformine wordt de diagnose gesteld van lactaatacidose op basis van het gebruik van metformine met volledige respiratoire compensatie.
Van metformine wordt klassiek beschreven dat het een verhoogde kans inhoudt op lactaatacidose. Bij patiënten met diabetes mellitus onder een behandeling met metformine die lactaatacidose ontwikkelen, kan men drie groepen onderscheiden. In de eerste groep ontwikkelt de lactaatacidose zich ten gevolge van een ernstige aandoening die geen uitstaans heeft met het gebruik van metformine. In de tweede groep wordt de lactaatacidose primair veroorzaakt door het gebruik van metformine bij hiervoor voorbeschikte personen in de afwezigheid van manifest onderliggend lijden. In deze groep is de presentatie meestal mild en volstaat het staken van metformine. In de derde groep is er een samenspel tussen het onderliggende lijden en het gebruik van metformine. Een meta-analyse uit 2010 voert de veronderstelde associatie tussen lactaatacidose en metforminegebruik echter terug tot de werkelijke verhoudingen.


Compensated metabolic acidosis on a pharmacological base
The medical history of a 35-year-old quadriplegic patient with persistent dyspnea after recovering from the flu three months earlier is reported. Two years earlier, she was diagnosed with diabetes mellitus type 2, treated with 850 mg metformin three times a day. The results of the capillary blood gas analysis, a high anion gap, increased lactate and the intake of metformin enabled the diagnosis of a fully respiratory-compensated lactic acidosis as a consequence of the intake of metformin.
The clinical presentation of metformin-induced lactic acidosis is usually mild and the discontinuation of metformin is often sufficient. However, a meta-analysis in 2010 puts the presumed association between lactic acidosis and metformin intake into perspective.


download article
18.212.243.191.