PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Coronaire aneurysma’s bij een volwassene:ziekte van Kawasaki?
Author(s): HIJJIT S, DENDALE P, BOSHOFF D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1115-1124
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001936

Abstract :
De ziekte van Kawasaki (KD) is een vasculitis waarbij middelgrote bloedvaten in het lichaam kunnen ontsteken. Deze aandoening is de hoofdoorzaak van verworven hartziekten bij kinderen in de ontwikkelde wereld. Tijdens de acute fase van KD kunnen cardiovasculaire manifestaties reeds prominent aanwezig zijn. Het pericard, myocard, endocard, de hartkleppen en de coronairen kunnen namelijk aangetast zijn tijdens deze fase. Op volwassen leeftijd zijn coronaire aneurysma’s de belangrijkste cardiale verwikkeling van een doorgemaakte episode van KD. Tot 25-30% van de onbehandelde patiënten en 5% van de behandelde patiënten zal aneurysma’s van de coronairen ontwikkelen. De belangrijkste oorzaak van coronaire aneurysma’s bij volwassenen is atherosclerose.
Dit artikel belicht een klinische casus van een 50-jarige patiënt met angiografisch uitgesproken aneurysma’s van de rechter kransslagader. De belangrijkste etiologische factoren die dergelijke coronaire aneurysma’s kunnen veroorzaken, worden besproken.


Coronary aneurysms in an adult: Kawasaki disease?
Kawasaki disease (KD) is a vasculitis which affects medium-sized blood vessels in the body. This disease is the main cause of acquired heart diseases in children in the developed world. During the acute phase of KD cardiovascular manifestations may already be prominent. The pericard, myocard, endocard, the heart valves and the coronary arte­ries can be namely affected during this phase. In adulthood coronary aneurysms are the major cardiac complication of a past episode of KD. Up to 25-30% of untreated patients, and 5% of the treated patients will develop aneurysms of the coronary arteries. The major cause of coronary aneurysms in adults is ­atherosclerosis.
This article reports a clinical case of a 50-year-old patient with pronounced aneurysms of the right coronary artery on an angio­graphy. The main etiological factors causing such coronary aneurysms will be discussed.


download article
52.204.98.217.