PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 36-jarige man met acuut respiratoir falen
Author(s): DE BEUKELAAR T, SLABBYNCK H, UYTTENBROECK W, VERBRUGGEN A, DE SURGELOOSE D, VAN GOETHEM J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1131-1137
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001938

Abstract :
Bij een 36-jarige man met lichte koorts, dyspneu en pijn op de borst bij diep ademen en hoesten wordt initieel de diagnose gesteld van acuut respiratoir falen door atypische pneumonie. Door bijkomende evaluatie met hogeresolutie-CT-scan van de thorax, bronchoscopie met ­bronchoalveolaire lavage en gericht bloedonderzoek wordt de einddiagnose gesteld van acute extrinsieke allergische alveolitis (EAA) door professionele blootstelling aan schimmels via werk als tuinder-groentekweker in broeikassen. De snelle subjectieve beterschap en koortsregressie onder een onmiddellijk bij opname ingestelde behandeling met moxifloxacine lijkt het initiële vermoeden van infectie te ondersteunen, maar is in wezen het gevolg van onderbroken allergeencontact. Vroegdiagnostiek van EAA is belangrijk omdat de aandoening dan nog reversibel is. Verwijdering uit de risico-omgeving is de absolute voorkeursbehandeling. Ondervraging naar inhalatierisico’s door beroep, hobby of omgeving is cruciaal bij griepachtige verschijnselen en koorts die in het kader van een (atypische) respiratoire infectie kunnen worden geïnterpreteerd.


A 36-year-old man with acute respiratory failure: a case report
The medical history of a 36-year-old man is recorded. He presented to the emergency department with a fever, chest pain upon deep breathing and coughing, shortness of breath and acute respiratory failure.
The diagnosis of atypical pneumonia was set and moxifloxacin therapy was installed immediately. Further investigation, however, disclosed the diagnosis of acute extrinsic allergic alveolitis (EAA) due to occupational exposure to fungi as a greenhouse worker in a tomato nursery. The rapid improvement of the patient after hospitalization could be misinterpreted as a result of the antibiotic therapy, but was actually due to an interrupted allergen contact.
An early diagnosis of EAA is important because the disease is then still fully reversible. Removal of the offending allergen remains the therapy of first choice. A thorough anamnesis for inhalational risk factors due to profession, hobby or environment is crucial in each case of flu-like symptoms with a fever that might be interpreted as (atypical) respiratory infection.


download article
3.227.233.55.