PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neurologische verwikkelingen bij hiv-infectie
Author(s): SALEMBIER A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1463-1472
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2001995

Abstract :
Cerebellair lijden bij hiv-positieve patiënten kent vele oorzaken. Het is meestal geassocieerd met opportunistische infecties, zoals toxoplasmose en progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML), of met maligniteiten zoals primair hersenlymfoom. Sinds de opkomst van hiv verschenen in de literatuur sporadisch casussen en kleine patiëntenreeksen waarbij geen andere oorzaak voor de cerebellaire symptomen kon worden gevonden dan de hiv-infectie op zich.
In dit artikel worden twee Belgische hiv-positieve patiënten besproken, die voor hun aandoening gevolgd worden in het Universitair Ziekenhuis Leuven, en die in de afgelopen acht jaar cerebellair lijden ontwikkelden. Hierna wordt dieper ingegaan op de verschillende oorzaken van cerebellair lijden in deze patiëntengroep en meer specifiek op het fenomeen van hiv-geassocieerde primaire cerebellaire degeneratie.


Neurological disorders in HIV patients
Cerebellar disorders in HIV-positive patients have a broad range of possible etiologies. They are mostly associated with opportunistic infections, like toxoplasmosis and progressive multifocal leucoencephalopathy, or with malignancies, like primary central nervous system lymphoma. Since the rise of HIV, a few case reports and case series have been published with seemingly no other cause for the cerebellar dysfunctions than the HIV infection itself.
The medical history of two Belgian HIV-posi­tive patients, treated in the University Hospital Leuven, who have developed cerebellar symptoms in the course of their infection, is described. Then the relevant causes of cerebellar disorders in this specific group of patients is elaborated on. To conclude, HIV-associated primary cerebellar degeneration is emphasized.


download article
34.238.194.166.