PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Maternale cardiovasculaire veranderingen in de vroege zwangerschap
Author(s): BOLLEN I, BROEKX L, VONCK S, STAELENS A, LANSSENS D, GYSELAERS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1473-1482
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2001996

Abstract :
In de vroege zwangerschap ondergaat het maternale cardiovasculaire systeem grondige veranderingen. Er is een daling van de totale perifere weerstand ( “total peripheral resistance” – TPR). Door deze daling zal de nabelasting (“afterload”) van het hart afnemen, waardoor het slagvolume stijgt. Ook zorgt de daling van de TPR voor een status van relatieve hypovolemie, waardoor de hartslag stijgt en volumeherstellende mechanismen worden geactiveerd. Hierdoor wordt de voorbelasting (“preload”) naar het hart ook hoger, en neemt het hartdebiet toe. Doordat het plasmavolume sneller toeneemt dan het volume rode bloedcellen, is er een fysiologische anemie. De renale vasculatuur dilateert, waardoor de renale bloedstroom en de glomerulaire filtratiesnelheid stijgen.
Een inadequate maternale cardiovasculaire aanpassing is meermaals gerapporteerd bij pre-eclampsie en/of intra-uteriene groeirestrictie (IUGR). Pre-eclampsie en IUGR zijn belangrijke oorzaken van perinatale morbiditeit en mortaliteit. Maternale cardiovasculaire maladaptaties kunnen worden opgespoord met verschillende niet-invasieve technieken. Dopplerechografie en impedantiecardiografie zijn hier voorbeelden van.
Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende cardiovasculaire aanpassingen in de vroege zwangerschap en de mogelijkheden en beperkingen van de niet-invasieve methoden om deze aanpassingen te evolueren.


Maternal cardiovascular changes in early pregnancy
The maternal cardiovascular system is subject to profound changes, already presenting in the first trimester. The total peripheral resistance (TPR) declines, evoking an afterload reduction and increase of stroke volume. Due to the imbalance between vasodilatation and blood volume expansion, a state of relative hypo­volemia also occurs. This is compensated by an increase of heart rate and an activation of volume recovering mechanisms, increasing on the long term the preload to the heart and thus the cardiac output. The plasma volume expansion is faster and more pronounced than the red blood cell expansion, creating a physiolo­gical anemia. Furthermore, the renal ­vasculature is also subject to vasodilation, due to which renal blood flow and glomerular filtration rate increase.
An inadequate maternal cardiovascular adaptation has been reported several times in pre-eclampsia (PE) and/or intra-uterine growth restriction (IUGR) at later gestational stages. PE is a potentially serious disease, presenting
with hypertension, proteinuria and possibly edema. The long lasting subclinical phase of PE in the first and early second trimester opens perspectives to assess normal or pathological cardiovascular adaptations in early pregnancy, which in turn could be the fundamental basis for clinical preventive and/or curative interventions. Today, several non-invasive techniques are useful for this early gestational assessment, such as Doppler sonography of the uterine arteries and maternal veins, together with other methods such as impedance cardiographic measurement of central arterial function.
This manuscript summarizes the physiolo­gical and pathological adaptations of the maternal cardiovascular system in early pregnancy, as well as the possibilities and limitations of non-invasive cardiovascular assessment in the first trimester.


download article
18.209.104.7.