PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Adjuvante hormonale behandeling van het hormoon­gevoelige mammacarcinoom: update
Author(s): VAN DER VEKEN H, BRAEMS G, VAN DEN BROECKE R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1483-1488
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2001997

Abstract :
Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat over de adjuvante hormonale behandeling van het hormoongevoelige borstcarcinoom bij de pre- en de postmenopauzale patiënte. Hoewel tamoxifen de standaardtherapie is, bestaat er nog een andere optie voor de postmenopauzale vrouw, namelijk de aromataseremmers (AI) van de derde generatie: anastrozol, letrozol en exemestan.
In dit artikel worden een overzicht gegeven en een vergelijking gemaakt van de verschillende huidige adjuvante hormonale behandelingen die beschikbaar zijn voor de pre- en de postmenopauzale vrouw met borstkanker.






Adjuvant hormonal treatment of hormone-sensitive breast cancer: update
There are several options concerning the choice of an adjuvant hormonal treatment of hormone-sensitive breast cancer in pre- and postmenopausal women. Although tamoxifen has been the standard therapy for several years, another option exists for postmenopausal women: the aromatase inhibitors of the third generation (anastrozole, letrozole and exemestane).
This manuscript gives an overview and a comparison of the various current adjuvant hormonal treatments available for pre- and postmenopausal women with breast cancer.


download article




34.238.194.166.