PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een ongewone oorzaak van gedragsveranderingen en dyskinesieën
Author(s): VAN KOLEN K, BERNARDS J, EECKHOUT B, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1489-1493
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2001998

Abstract :
Een insulinoom is een zeldzame endocriene tumor met hypersecretie van insuline. De meeste insulinomen zijn benigne en solitair. Ze komen meestal sporadisch voor; een aantal zijn geassocieerd met multipele endocriene neoplasie type 1 (MEN-I-syndroom). De diagnose wordt gesteld door een 72-uursvastentest. Verscheidene preoperatieve en intraoperatieve technieken worden aangewend om de tumor te lokaliseren. Indien technisch mogelijk, geniet enucleatie van de tumor de voorkeur.


An unusual cause of behavioral changes and dyskinesia
Insulinoma is a rare endocrine tumor characterised by endogenous hypersecretion of insulin. Most insulinomas are benign and solitary. A small percentage is associated with multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN-I syndrome). Diagnosis is made by a 72-hour fast. Several pre-operative and intra-operative techniques are used to locate the tumor. If technically feasible, enucleation of the tumor is preferred.
The medical history of a 64-year old man presenting at the emergency department with dyskinesia and behavioral changes, is reported.


download article
34.238.194.166.