PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Pelvic inflammatory disease” verwikkeld met herpes-simplexvirushepatitis
Author(s): WECKX K, FAES E, BUYTAERT G, JACQUEMYN Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1494-1500
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2001999

Abstract :
Herpes-simplexvirussen (HSV) zijn verantwoordelijk voor een breed spectrum aan ziektebeelden. Een herpes-simplexvirusinfectie type 1 (HSV-1-infectie) leidt meestal tot herpes labialis. Het herpes-simplexvirus type 2 (HSV-2) is voornamelijk verantwoordelijk voor urogenitale herpes. Deze virusinfecties verspreiden zich sporadisch naar viscerale organen. HSV-geïnduceerde hepatitis is een voorbeeld van een dergelijke zeldzame manifestatie en kent vaak een zeer fulminant verloop met een hoge mortaliteit (> 80%). Minder dan 1% van alle casussen met acuut leverfalen en minder dan 2% van alle virale oorzaken van acuut leverfalen worden veroorzaakt door een HSV-infectie. Meestal komt HSV-hepatitis voor bij immuungecompromitteerden en zwangere vrouwen. Slechts 25% van de patiënten is immuuncompetent. Aangezien een HSV-infectie aanwezig kan zijn zonder genitale laesies, is herkenning van HSV-hepatitis of -sepsis zeer moeilijk, waardoor de diagnose vaak laattijdig wordt gesteld. Een vroegtijdige behandeling met acyclovir kan mogelijk een invloed hebben op het ziekteverloop.
Een casus wordt voorgesteld van een atypisch verloop van “pelvic inflammatory disease” (PID) verwikkeld met HSV-hepatitis bij een immuuncompetente jonge vrouw.


Pelvic inflammatory disease complicated by herpes simplex virus hepatitis
Herpes simplex viruses (HSV) are responsible for a broad spectrum of clinical manifestations. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is the main etiologic agent of vesicular lesions of the oral mucosa. Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) is the causative agent for the preponderance of genital herpes infections. These viral infections sporadically spread to visceral organs. HSV-induced hepatitis is an uncommon complication of an HSV infection, and often has an extremely fulminant course with a high mortality of more than 80%. Less than 1% of all cases of acute liver failure, and less than 2% of all viral causes of acute liver failure have HSV as an etiologic agent.
Immunosuppressed patients and pregnant women constitute the vast majority of HSV-hepa­titis, and only 25% of the patients are immunocompetent. Herpetic lesions are often absent, which makes it a difficult diagnosis to establish, often causing a delay in the diagnosis. Common features include a fever, high aminotransferases, thrombocytopenia and coagulopathy. The early administration of antiviral therapy (acyclovir) can influence the course of the disease.
This case report represents an atypical course of pelvic inflammatory disease (PID) complicated by HSV hepatitis in a 24-year-old immunocompetent woman.


download article
34.238.194.166.