PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onverklaarde “high anion gap metabolic acidosis”: de gouden tip
Author(s): VEREECKE G, VERBANCK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1501-1505
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2002000

Abstract :
De opstapeling van 5-oxoproline kan leiden tot “high anion gap metabolic acidosis”. Dit ontstaat door stoornissen in de glutathioncyclus. De oorzaken van 5-oxoprolineopstapeling zijn voornamelijk verworven, maar ook congenitale enzymdefecten komen voor.
Chronische paracetamolinname en flucloxacillinetoediening zijn de meest gekende medicamenteuze oorzaken. Ook toestanden van malnutritie en zware ziekte kunnen de opstapeling van 5-oxoproline bevorderen. Daarnaast is het vrouwelijke geslacht mogelijk gevoeliger voor de opstapeling van 5-oxoproline. Meestal leidt een combinatie van verschillende bovengenoemde factoren tot 5-oxoprolineopstapeling.
Bij het vermoeden van deze vorm van metabole acidose moet de oorzakelijke medicatie onderbroken worden, naast een supportieve behandeling. De intraveneuze toediening van N-acetylcysteïne kan een bijkomend gunstig therapeutisch effect hebben.


Unexplained high anion gap metabolic acidosis: the golden tip
An 85-year-old woman was admitted to the intensive care unit for monitoring because of underlying heart problems. Initially, she was admitted to the hospital due to an infected knee prosthesis. She had already received intravenous flucloxacillin for several weeks when she developed decompensated heart failure. She was awaiting a coronary bypass when an unusual cause of high anion gap meta­bolic acidosis was diagnosed.
The reason for this unusual metabolic acidosis appeared to be the accumulation of 5-oxoproline or pyroglutamic acid. The cause of this accumulation turned out to be the intravenous flucloxacillin in combination with the chronic ingestion of acetaminophen in the context of other common risk factors in an intensive care unit, such as malnutrition and severe illness.


download article
3.227.254.12.