PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oncologische en niet-oncologische toepassingen van positronemissietomografie: update
Author(s): VAN LAERE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1510-1515
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2002002

Abstract :
Een positronemissietomografie (PET) laat toe om biochemische processen in het lichaam zeer gevoelig in beeld te brengen bij de mens. Het glucoseanaloog 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) is de meest gebruikte molecule voor PET-beeldvorming en wordt sterk opgenomen in tumoren, inflammatoire/infectieuze processen, myocard en functionele neuronen/astrocyten. Gelet op de hoge diagnostische accuraatheid in staging, therapieresponsbepaling, recidiefopsporing in de oncologie, diagnostiek van infectie/inflammatieziekten en differentiaaldiagnostiek bij enkele neurologische aandoeningen zoals dementie, werd een federale uitbreiding van de beschikbaarheid van PET-­toestellen toegestaan per 1 januari 2016.
In dit korte overzicht wordt ingegaan op de uitbreiding van indicaties bij oncologische en niet-­oncologische aandoeningen. Ook specifiekere, niet-FDG-tracers zullen nu worden terugbetaald (bijvoorbeeld 18F-fluoro-ethyltyrosine (FET) voor hersentumoren, 18F-choline voor prostaatcarcinoom en amyloïdtracers voor de ziekte van Alzheimer). Nieuwe modaliteiten zoals hybride, simultane PET-MR-scanners zullen mogelijk toelaten de diagnostische accuraatheid nog te verhogen met minder stralingsbelasting in vergelijking met PET-CT.


Oncological and non-oncological applications of PET: update
Positron emission tomography (PET) imaging allows to visualize and quantify biochemical processes in the human body with very high sensitivity. The glucose analog 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG) is the most widely used mo-lecule for PET and is strongly taken up in tumour tissue, inflammatory/infectious processes, myocardium and functional neurons/astroglial cells. In view of the high diagnostic accuracy in staging, therapy response monitoring and recurrence detection in oncological disorders, as well as in the diagnosis of infectious/inflammatory disease and differential diagnosis of neurological disorders such as dementia, a federal expansion of PET infrastructure will be allocated as of Jan 1, 2016.
In this short review, the new indications in oncological and non-oncological disorders are summarized. Also more specific, non-FDG tracers will be reimbursable (e.g 18F-FET fluoroethyltyrosine for brain tumours, 18F-choline for prostate carcinoma and amyloid tracers for Alzheimer’s disease). New modalities such as hybrid, simultaneous PET-MR scanners may allow to further increase diagnostic accuracy with less radiation load in comparison to PET-CT.


download article
34.238.194.166.