PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
Author(s): DEVOS T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 22   Date: 2015   
Pages: 1516-1520
DOI: 10.2143/TVG.71.22.2002003

Abstract :
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) wordt gekenmerkt door de volgende triade: intravasculaire hemolyse, trombose en beenmergfalen. De afwezigheid van twee glycosylfosfatidylinositol-verankerde (GPI-verankerde) membraanproteïnen leidt tot ongecontroleerde complement­activatie met hemolytische anemie als gevolg, alsook trombo-embolische events, pulmonale hypertensie en chronisch nierlijden.
De klinische presentatie van PNH wordt onderverdeeld in drie vormen: klassieke PNH, PNH geassocieerd met een onderliggende hematologische aandoening en subklinische PNH. Het herkennen van deze vormen is belangrijk aangezien het therapeutische beleid verschillend is voor elke vorm. De diagnose van PNH wordt bevestigd door een flowcytometrisch onderzoek op een perifeer bloedstaal. Het resultaat is snel beschikbaar. Patiënten met onverklaarde Coombs-negatieve hemolyse en patiënten met aplastische anemie (AA) of myelodysplasie (MDS) moeten gescreend worden. Ook bij patiënten met een uitgebreide trombose op minder typische lokalisaties (intra-abdominaal, cerebraal of dermale vene) is het aan te raden om een PNH-test uit te voeren.
Eculizumab remt heel doeltreffend de hemolyse af en is aangewezen bij PNH-patiënten met een transfusienood. Eculizumab wordt tweewekelijks toegediend op continue basis en is heel duur. De terugbetaling wordt dan ook strikt opgevolgd door het College van geneesheren voor wees­geneesmiddelen van het RIZIV.


Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is a clonal bone marrow disorder presenting as intravascular hemolysis, thrombosis and bone marrow failure. The absence of two glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored membrane proteins provokes an uncontrolled complement activation, leading to hemolytic anemia, an increased risk for thrombosis, pulmonary hypertension and chronic kidney disease.
There are three distinct clinical entities of PNH: classical PNH, PNH associated with an underlying bone marrow disease and subclinical PNH. It is important to recognize this subtypes because of the therapeutic consequences. The diagnosis of PNH is confirmed by a flow cytometry on a peripheral blood sample. The result is quickly available. Patients with aplastic anemia, myelodysplasia or unexplained Coombs-negative hemolytic anemia
should be tested for PNH. Extensive thrombosis at atypical localizations (intra-abdominal, cerebral or dermal vein) is also an indication for a PNH screening.
Eculizumab, a monoclonal antibody blocking the activation of complement C5, effectively inhibits hemolysis and is well tolerated. In Belgium, eculizumab is reimbursed for trans­fusion-dependent PNH patients. It is administered biweekly without interruption and is very expensive. An allogeneic bone marrow transplantation is indicated when the underlying bone marrow disorder (aplastic anemia or myelodysplasia) is predominant or in case of failure of or intolerance to eculizumab.


download article
34.238.194.166.