PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beslissingen omtrent het levenseinde, beperking van therapie: de “do not resuscitate”-code in haar juridische, ethische en deontologische context
Author(s): BORGIONS KMJ, DERIDDER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 24   Date: 2015   
Pages: 1612-1622
DOI: 10.2143/TVG.71.24.2002019

Abstract :
Beperking van therapie omtrent het levenseinde in de vorm van “do not resuscitate”(DNR)-codes gebeurt vaak, maar is weinig begrepen in onze hedendaagse geneeskunde. Men stelt tijdige levens­eindebeslissingen en de bespreking hiervan nog vaak uit of gaat deze uit de weg door een gebrek aan kennis en communicatievaardigheden. Daarnaast wordt de patiënt of zijn familie nog te weinig betrokken in het opstellen van DNR-codes. Naast het scheppen van een beleidskader, is er ook nood aan onderricht in palliatieve zorg voor een optimaal gebruik van de DNR-formulieren.


End-of-life decisions, limitation of therapy: the do-not-resuscitate code in its juridical, ethical and deontological context
End-of-life decisions concerning withholding or withdrawing therapy are commonly used in modern medicine, but are often not properly understood. One frequently postpones end-of-life decisions and their discussion or evades them by lack of knowledge and communication skills.
Likewise, the patient and his family are often insufficiently involved in designing DNR codes. Besides creating a policy plan, instruction in palliative care is needed for an optimal use of the DNR-forms.


download article
54.163.213.149.